Sökning: "oförutsägbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet oförutsägbarhet.

 1. 1. Om vädrets makter hos Herodotos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Claes Malmberg; [2018-09-10]
  Nyckelord :grekiska; Herodotos; klimat; väder;

  Sammanfattning : Väder är ett tema som ligger i den, vad gäller Herodotos, omdiskuterade skärningspunkten mellan religion och försokratisk naturfilosofi. Studien har undersökt 74 textpassager i Herodotos Historia som tar upp väder eller klimat. LÄS MER

 2. 2. Autonoma drönare : modifiering av belöningsfunktionen i airsim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elvir Dzeko; Markus Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Autonomous; drones; dqn; reinforcement learning; neural network; AirSim; Autonom; drönare; AirSim; reinforcement learning; neuronnät;

  Sammanfattning : Inom det heta forskningsområdet med självflygande drönare sker det en kontinuerlig utveckling både inom forskningen och inom industrin. Det finns flera forskningsproblem kring autonoma fordon, inklusive autonom styrning av drönare. Ett intressant spår för autonom styrning av drönare, är via deep reinforcement learning, dvs. LÄS MER

 3. 3. Föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna-Therese Melén; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; personlig assistans; föräldraansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig assistans infördes som stödinsats för personer med funktionshinder 1994. Insatsen är av stor betydelse både för den enskilde och anhöriga. På senare tid har två rättsfall lett till att flera personer fått sin assistans indragen eller fått avslag på ansökan om personlig assistans. LÄS MER

 4. 4. Upplevelserna av att vara bemanningsanställd : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Strömquist; Viveca Domeij; [2018]
  Nyckelord :Bemanning; upplevelse; oförutsägbarhet; maktlöshet; möjligheter; utanförskap; gemenskap; arbets-och organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur bemanningsanställda upplevde sina anställningsförhållanden. Detta undersöktes med hjälp av en kvalitativ intervjustudie där semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio deltagare anställda hos olika bemanningsföretag i Jönköpingsregionen. LÄS MER

 5. 5. Intersubjektivitet och prestigelöshet, intentionalitet och oförutsägbarhet : En fenomenologisk studie av lärarstudenters upplevelse av lärarutbildares undervisning genom interkulturalitet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lotta Björkman; [2018]
  Nyckelord :Interkulturalitet; undervisning; lärarutbildning; upplevelser; fenomenologi; relationell pedagogik; handlingsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate education students’ experience of interculturality in their own intercultural teacher education at Södertörn University College. The intercultural policy of this education states that interculturality is something that the students shall learn about, for and through. LÄS MER