Sökning: "oförutsägbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet oförutsägbarhet.

 1. 1. Om vädrets makter hos Herodotos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Claes Malmberg; [2018-09-10]
  Nyckelord :grekiska; Herodotos; klimat; väder;

  Sammanfattning : Väder är ett tema som ligger i den, vad gäller Herodotos, omdiskuterade skärningspunkten mellan religion och försokratisk naturfilosofi. Studien har undersökt 74 textpassager i Herodotos Historia som tar upp väder eller klimat. LÄS MER

 2. 2. Autonoma drönare : modifiering av belöningsfunktionen i airsim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elvir Dzeko; Markus Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Autonomous; drones; dqn; reinforcement learning; neural network; AirSim; Autonom; drönare; AirSim; reinforcement learning; neuronnät;

  Sammanfattning : Inom det heta forskningsområdet med självflygande drönare sker det en kontinuerlig utveckling både inom forskningen och inom industrin. Det finns flera forskningsproblem kring autonoma fordon, inklusive autonom styrning av drönare. Ett intressant spår för autonom styrning av drönare, är via deep reinforcement learning, dvs. LÄS MER

 3. 3. Föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna-Therese Melén; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; personlig assistans; föräldraansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig assistans infördes som stödinsats för personer med funktionshinder 1994. Insatsen är av stor betydelse både för den enskilde och anhöriga. På senare tid har två rättsfall lett till att flera personer fått sin assistans indragen eller fått avslag på ansökan om personlig assistans. LÄS MER

 4. 4. EU-rättslig praxis i förändring: En kritisk granskning av påverkan av fri rörlighet för kapital på direkt beskattning på medlemsstatsnivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; normkonflikt; EU-domstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to critically review how decisions from the CJEU concerning the legal provisions regarding free movement of capital in article 63 of the TFEU has affected EU members states systems of direct taxation. Changes in relevant case law from the last 20 years is presented and the effects that these changes have had on the abilities of member states to shape direct taxation on a national level will be analysed. LÄS MER

 5. 5. Hur organiseras det oförutsägbara? : En kvalitativ studie om att hantera det plötsliga i jourverksamheter

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Martin Övelius; [2018]
  Nyckelord :Unpredictability; organisation; emergency; security; insurance; assistance; guarding; Oförutsägbarhet; organisation; larmcentral; säkerhet; försäkring; assistansbolag; vaktbolag;

  Sammanfattning : Ett samhälle kan sägas bestå av dels ovissa, oförutsägbara och oberäkneliga respektive planerade, beräknade och förutsägbara händelser. I denna studie undersöks hur detta som vi inte vet något om, såsom plötsliga och oförväntade händelser, organiseras socialt. LÄS MER