Sökning: "old institutional economics"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden old institutional economics.

 1. 1. Det delade förvaltarskapet – Hur BI förändrar ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Landén; Daniel Oldin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Business intelligence; management accounting; kvalitativ; intervjustudie; management accounting change; old institutional economics; organisatoriskt lärande; digitalisering;

  Sammanfattning : Digitalisering, som blir ett allt mer prioriterat område på företags agendor, bidrar till förändrade affärsmodeller och bolagsstrukturer samt driver fram förändrade tillvägagångssätt kopplat till beslutsfattande och strategiarbete. Med hjälp av analysverktyg kan redovisningsdata numera användas för bredare, djupare och snabbare analys som förändrar affärsbeslut och allt fler företag investerar i Business Intelligence (BI) för beslutsstöd och rapportering. LÄS MER

 2. 2. An Application of the Continuous Wavelet Transform to Financial Time Series

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Klas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Wavelets; Continuous Wavelet Transform; CWT; Financial Time Series; Currency Trading; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wavelet theory, which shares fundamental concepts with windowed Fourier analysis, introduces the notion of scale in an effort to aid in joint time-frequency analysis. Having century-old roots, much of the essential research on the subject of wavelets was conducted during the 1970s and 1980s. LÄS MER

 3. 3. Regional Innovation Policy Analysis in China: The cases of Beijing and Shenzhen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Peilin Wei; [2017]
  Nyckelord :regional innovation policy; new path development; smart specialization; core and old industrial regions; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis makes a study on how regional innovation policies facilitate economic development in different regions of China from 2000 to 2014. To analyze this question, it chooses Beijing and Shenzhen as two case studies and describes regional innovation policies from two perspectives: new path development perspective and smart specialization perspective. LÄS MER

 4. 4. Införandet av en ny redovisningsstandard : Tillämpning av komponentavskrivning i kommunala fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Andreas Jonsson; Annika Andersson; [2014]
  Nyckelord :Process of change; Component depreciation; Rules; Routines; Old institutional economics; Accounting Standard.; Förändringsprocess; Komponentavskrivning; Regler; Rutiner; Tidiga institutionella ekonomin; Redovisningsstandard.;

  Sammanfattning : År 2014 blev komponentavskrivning ett krav för alla bolag som följer K3-regelverket och har materiella anläggningstillgångar med komponenter av betydande värde. K3 är ett principbaserat regelverk vilket innebär att företagen behöver göra sin egen tolkning för hur det ska tillämpas. LÄS MER

 5. 5. Role of Triple Helix in Emerging Regional Innovation System of Bangalore

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Muzamal Hussain; [2010]
  Nyckelord :IT industry; universities; government IT policies; India; triple helix; Bangalore; regional innovation system; developing country; generative role ; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Triple helix concept is old and well applicable in developed nations but in developing countries it is not so old and hardly applicable. It consisted on three basic elements of regional innovation system which includes government, universities and industry. LÄS MER