Sökning: "palliativ vård svår hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden palliativ vård svår hjärtsvikt.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med hjärtsvikt i palliativ fas : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maritha Engström; Maja Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Kommunikation; Palliativ vård; Samarbete; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning av individer över 65 år och i Sverige uppskattar man att cirka två procent av befolkningen drabbas av hjärtsvikt, siffran stiger till tio procent i åldersgruppen över 80 år. Internationellt sett ser förhållandet ut på ett liknande sätt. LÄS MER

 2. 2. Händelser av betydelse för övergång till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt : En intervjustudie med Critical Incident Technique

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Poonam Chavda; Agneta Ingvarsson; [2018]
  Nyckelord :Breakpoint; qualitative study; person-centered care; transition; Brytpunkt; kvalitativ studie; personcentrerad vård; transition;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: I Sverige har cirka 200 000 personer hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara kronisk, komplex och innebär en livslång behandling. Det är en allvarlig sjukdom där cirka 50 % med svår hjärtsvikt dör inom ett år. Det finns inga klara riktlinjer när transition till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt sker. LÄS MER

 3. 3. Att leva med svår hjärtsvikt i livets slutskede : En litteraturöversikt inriktad på personers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lotta Meraz; Lina Zaar; [2017]
  Nyckelord :heart failure; suffering; experiences; knowledge; palliative care; Hjärtsvikt; lidande; upplevelser; kunskap; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag uppskattas 250 000 personer leva med hjärtsvikt i Sverige och prevalensen ökar i takt med den åldrande befolkningen. Personer med svår hjärtsvikt lever med svåra symtom, rädsla, har ofta lite kunskap om hjärtsvikt och sämre livskvalitet än andra personer med kroniska sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Hjärtat klappar för palliativ vård - En litteraturöversikt med fokus på patienters upplevelser av att leva med svår hjärtsvikt i det palliativa skedet av sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Annika Zakrisson; Maria Haeggblom; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att samtala kring existentiella frågor med patienter med svår hjärtsvikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Andersson; [2014]
  Nyckelord :Nurses experiences; Severe heart failure; Palliative care; Existential issues; Sjuksköterskors erfarenheter; Svår hjärtsvikt; Palliativ vård; Existentiella frågor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER