Sökning: "partistorlek"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet partistorlek.

 1. 1. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 2. 2. KARTLÄGGNING OCH REDUCERING AV FÖRLUSTER I EN PRODUKTION UTIFRÅN LEAN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Oliver Björk; Sebastian Sihvo; [2018]
  Nyckelord :Lean Production; Muda; Muri; Mura; efficiency; Lean Production; Muda; Muri; Mura; effektivitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the presence of losses in a production department. Based on this analysis, improvements and suggestions that meet the performance requirements set by the company on the department’s planed cycle time. With this purpose in mind, two questions have been raised. These are the questions: 1. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av produktionsplanering : Fallstudie vid SMT-Borrstål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Kristin Persson; Emma Öman; [2016]
  Nyckelord :produktionsplanering; effektivisering;

  Sammanfattning : Production planning is an important part for basic management in manufacturing industries and an effective tool to optimize production and to maintain profit despite increased competition. Costs for raw materials, energy consumption and maintenance of the production line often amounts to large sums. LÄS MER

 4. 4. Partiformning och beläggning av artiklar i produktionssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Martin Bornholm; Gustaf Samuelsson; Robert Pavic; [2012]
  Nyckelord :partiformning partistorlek beläggning batch size;

  Sammanfattning : Sammanfattning På grund av ökad konkurrens måste företag öka sin konkurrenskraft. Ett sätt för företag att öka sin konkurrenskraft är att utnyttja de resurser de besitter på ett mer effektivt sätt. Hur ett producerande företag styr sin produktion påverkar hur effektivt de utnyttjar sitt produktionssystem, lager och personal. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av förändrade partistorlekar - en undersökning på Volvo Car Body Components

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Harri Perätalo; Per Svantesson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Volvo Cars Body Components i Olofström tillverkar karosskomponenter till Volvos personbilar. De senaste åren har produktionsvolymen ökat betydligt, samtidigt som hårda krav på rationaliseringar ställs inom koncernen. En parameter som skulle kunna minska kostnaderna och effektivisera produktionsflödet, är partistorlekarna i pressning. LÄS MER