Sökning: "patricia Benner"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden patricia Benner.

 1. 1. Tid som förloras när den behöver vinnas : Betydelsen av att identifiera sepsis

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Amanda Norberg; Emilia Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :Identifiering; kunskap; litteraturöversikt; Patricia Benner; sepsis; sjuksköterskan.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom primärvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Karin Hjalmar; Heléne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Education; job satisfaction; nurse; nurse prescribing; professional competence; systematic literature review; Arbetstillfredsställelse; förskrivningsrätt; sjuksköterska; systematisk litteraturstudie; utbildning; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskan har en central roll i primärvården med sin specialistkompetens och rätten att kunna förskriva läkemedel. För detta krävs både utbildning och erfarenhet. Klinisk bedömningsförmåga utvecklas gradvis ju mer kompetent och erfaren en sjuksköterska blir. LÄS MER

 3. 3. Beskrivning av kommunikationen vid överrapportering och identifiering av svagheter och styrkor för patientsäkerheten : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecca Cosmo; Julia Frölund; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Patricia Benner; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund Överrapportering, som kan grundas på olika former av kommunikation, har en central roll inom hälso- och sjukvård och sjuksköterskans arbete. Kommunikation kan förmedlas verbalt och icke-verbalt. Om den är bristande kan det äventyra patientsäkerheten och därmed leda till vårdskada. LÄS MER

 4. 4. Livlina : Att hålla balansen mellan erfarenheten, livet och döden i omvårdnadsarbetet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Karin Corbishley; [2017]
  Nyckelord :praktisk kunskap; omvårdnad; Patricia Benner; erfarenhet; fenomenologi; hermeneutik; döden;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä ämnar jag utforska mina erfarenheter som sjuksköterska och relationen till uppkomsten av praktisk kunskap utifrån en hermeneutiskt –fenomenologiskt perspektiv. Genom gestaltning av patientmöten där jag känt osäkerhet i mitt handlande vill belysa hur konfrontation med svår sjukdom och död utmanat och utvecklat min praktiska kunskap från nyexaminerad till mer erfaren sjuksköterska i onkologisk och palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den palliativa vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexsandra Larsson; Melinda Holmkvist; [2017]
  Nyckelord :Palliativ vård; sjuksköterskor; erfarenhet samt hopp;

  Sammanfattning : Litteraturöversiktens teoretiska referensram utgår från Patricia Benners teori om kompentensstadium. Detta ramverk nyttjas för att beskriva vikten av klinisk erfarenhet under sjuksköterskors professionsutveckling. Klinisk erfarenhet anses vara grundläggande för sjuksköterskors utveckling i yrkesrollen (Benner, 1993). LÄS MER