Sökning: "pocket park"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden pocket park.

 1. 1. Hundrastgården som outnyttjad yta för grönska och ekosystemtjänster i staden : en undersökande studie kring Malmö stads hundrastgårdar och deras potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hilda Gustafson; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; hund; urban miljö; hårdgjorda ytor; härdigt växtmaterial; pocket park; hälsa; klimatförändringar; hållbarhet;

  Sammanfattning : Malmö stads hundrastgårdar har alla potential att bli gröna, vackra och stimulerande för hundar att vistas i. Men även vara inbjudande för hundägare att besöka. Som det ser ut idag är det många hundägare som undviker att besöka hundrastgårdarna för att miljön inte är inbjudande. LÄS MER

 2. 2. Den lilla parken i den stora staden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Åberg; [2020]
  Nyckelord :pocket park; förtätning; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; parkutformning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how pocket parks should be designed in order to promote visits from the inhabitants in Malmö, as well as which of six design is the best from an ecological perspective. By examining these two aspects the goal was to identify how a pocket park can be designed to work as a multifunctional place in the city. LÄS MER

 3. 3. Grönytans betydelse i Sundbybergs stad : ur ett planerarperspektiv och ett invånarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Lisa Beckman; [2020]
  Nyckelord :Green space; Green structure; Densification; Population density; Multifunctional surfaces; Accessibility; Public space; Private space; Sundbyberg;

  Sammanfattning : The densification of cities in Sweden often result in loss of green space and puts the beneficial values of urban green space under risk. Especially affected are the inhabitants residing in the city core. LÄS MER

 4. 4. Pop upp pocket parks : ödetomter som tillfälliga parker

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Söderman Pettersson; [2018]
  Nyckelord :fickpark; pocket park; naturpark; spontanetablerad vegetation; ruderatmark;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sustainable Urban Development : Development Option Using Nature-based Solutions

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Melissa Maxter; [2018]
  Nyckelord :Nature-based solutions; sustainable urban development; ecosystem services; Helsingborg; industrial area; urban societal challenges; urban regeneration; climate adaptation; water management; green space management; green infrastructure; blue infrastructure.;

  Sammanfattning : The paper evaluates nature-based solutions for a retrofitting proposal for the combined regeneration, climate adaptation, and green space management of the industrial area Gåsebäck in Helsingborg, Sweden. The objective of this study was to evaluate options for how Gåsebäck could be sustainably regenerated and developed, while providing additional security against future negative effects of climate change, through the implementation of nature-based solutions. LÄS MER