Sökning: "pocket park"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden pocket park.

 1. 1. Pop upp pocket parks : ödetomter som tillfälliga parker

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Söderman Pettersson; [2018]
  Nyckelord :fickpark; pocket park; naturpark; spontanetablerad vegetation; ruderatmark;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sustainable Urban Development : Development Option Using Nature-based Solutions

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Melissa Maxter; [2018]
  Nyckelord :Nature-based solutions; sustainable urban development; ecosystem services; Helsingborg; industrial area; urban societal challenges; urban regeneration; climate adaptation; water management; green space management; green infrastructure; blue infrastructure.;

  Sammanfattning : The paper evaluates nature-based solutions for a retrofitting proposal for the combined regeneration, climate adaptation, and green space management of the industrial area Gåsebäck in Helsingborg, Sweden. The objective of this study was to evaluate options for how Gåsebäck could be sustainably regenerated and developed, while providing additional security against future negative effects of climate change, through the implementation of nature-based solutions. LÄS MER

 3. 3. Gestaltningsförslag av en pocket park till Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellinor Jonsson; Therese Rombrant; Martina Selinder; [2018]
  Nyckelord :pocket park; grön stadsmiljö; hälsa; biologisk mångfald; fickpark; design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pocket woods : experimentell design på en bostadsgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moni Majer; [2017]
  Nyckelord :stadens gröna närmiljö; vegetationsbyggnad och design; naturlika planteringar;

  Sammanfattning : Under de senaste årtionden ha det anlagts en mängd miniparker som kallas för Pocket parks, som fungerar som gröna oaser i stadsmiljön. Som komplement till detta finns en tanke som att anlägga Pocket-parks i form av Pocket woods, som utformas som skogsbestånd. LÄS MER

 5. 5. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2017]
  Nyckelord :dialog; förtätning; hållbarhet; mikropark; parkbegrepp; pocket park;

  Sammanfattning : I strävan mot en mer socialt hållbar stad lyfts behovet av upplevelserika offentliga miljöer som stöder aktivitet och möten mellan människor. Ett led i detta är att, i befintliga och nya stadsstrukturer, planera för mindre mötesplatser, som ska tillföra variation, ge tillskott av grönska, skapa möjlighet till aktivitet eller avskildhet samt stärka orienterbarhet och identitet. LÄS MER