Sökning: "politisk alienation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden politisk alienation.

 1. 1. “Exciting animal” or “blood thirsty beast”? : A critical discourse analysis of the coverage of the wolf issue in Swedish news media

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mathilda Linnander; [2019]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; Sweden; wolf; centre-periphery; political alienation; Krisitk diskursanalys; Sverige; varg; centrum-periferi; politisk alienation;

  Sammanfattning : This is a study of how the wolf is constructed as a controversial issue in Swedish newspapers. The wolf is the most debated and controversial animal in Sweden and splits the country into two camps. On one side are the people who believe that the animal is a natural part of the Swedish fauna and should be protected. LÄS MER

 2. 2. Not for me : Exclusion and self-exclusion from democracy

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Vikor Tina; [2017]
  Nyckelord :democracy; political participation; representation; voluntary associations; exclusion; Sweden; demokrati; politisk deltagande; representation; föreningsliv; exkludering; Sverige;

  Sammanfattning : Disinterest and feelings of alienation from politics keep many citizens away from active participation in the democratic process. Based on interviews with inhabitants in Skogås, a suburb of Stockholm, Sweden, and on participant observation at local meeting places, this thesis explores various aspects that shape people’s willingness and ability to exert power in the democratic political system, and identifies the political culture as well as personal encounters with fellow inhabitants and political representatives as two key factors. LÄS MER

 3. 3. Preventivt arbete mot våldsbejakande extremism ur ett lokalt perspektiv : En kvalitativ studie av hur samordnare och representanter för socialtjänsten, skolan och polisen arbetar mot våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marlene Wämmerfors Antonsson; [2017]
  Nyckelord :våldsbejakande extremism; brottsförebyggande åtgärder; prevention; autonoma miljöer; vit makt-miljöer; islamistiska extremistiska miljöer;

  Sammanfattning : This study is aming to examine how municipal instances understand and work to prevent violent extremism. The study illustrates how the local coordinator in a swedish municipality together with representatives from the social service, the school and the police work against autonomous left, white power environment and violent Islamist extremists. LÄS MER

 4. 4. Politisk alienation och attityder till invandring : En tidsjämförande studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Claésson; Matilda Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Sverige; attityder; invandringskritik; politisk alienation; socio-kulturell konfliktlinje; relativ deprivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa en bredare förståelse för varför individer utvecklar invandringskritiska åsikter. Ett begränsat antal utländska studier har visat att det tycks finnas ett samband mellan individers inställning till det politiska systemet och deras attityder till invandring, men förhållandet mellan dessa två har inte tidigare undersökts i en svensk kontext. LÄS MER

 5. 5. Den sjuka vårdcentralen : Om läkekonst som motstånd och möjlighet i en marknadsstyrd sjukvård

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Leila Tamaddon; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; phronesis; art of medicine; physician; patient; New Public Management; burnout; alienation; biopolitics; empathy; resistance; praktisk kunskap; fronesis; läkekonst; läkare; patient; New Public Management; utmattning; alienation; biopolitik; empati; motstånd;

  Sammanfattning : Denna essä syftar till att belysa och problematisera rådande ekonomiska och management-baserade styrningsformer och dess effekter inom hälso- och sjukvårdssystemet genom att undersöka hur läkekonsten och allmänläkares praktiska kunskap påverkas i en marknadsstyrd vård. Utgångspunkten är en gestaltning av en allmänläkares arbetsdag på en vårdcentral i Stockholm. LÄS MER