Sökning: "prisstrategier företag"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden prisstrategier företag.

 1. 1. Hantering av prisstrategier inom detaljhandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tom Lagerbäck Westblom; Oskar Tidhult; [2017]
  Nyckelord :Prisstrategier; Affärsmodeller; Priskänslighet;

  Sammanfattning : As an essential part of the business model, companies design different pricing strategies to optimize and customize their value capturing. Studies have previously explored how this is managed, but are often limited to food retailers and have consequently left a gap for how pricing strategies in are managed in other trade sectors. LÄS MER

 2. 2. Affärsstrategiska beslut när en jätte kommer till stan : Ett valexperiment när IKEA etablerar sig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Nordvall; Simon Vilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom detaljhandeln har ökat kraftigt till följd av ett ökat antal aktörer med allt större butikskoncept. Denna utveckling och konkurrenssituation har inneburit större utmaning för de mindre detaljhandelsföretagen på grund av deras begränsade ekonomiska och personella resurser. LÄS MER

 3. 3. Beslutsstöd för Prissättning av Lösningar : Ett Toppstyrt Ramverk för Prissättning i Telekomindustrin

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :MICHAELA ENGMAN; OSCAR ROSANDER; [2016]
  Nyckelord :Pricing Strategies; Solutions; Top-Down Pricing; Customer Value; Cost-Plus; Prisstrategier; Prissättning; Lösningar; Toppstyrd Prissättning; Kundvärde; Cost-;

  Sammanfattning : Företag som arbetar med att sälja stora komplexa lösningar finner ofta att det tar mycket lång  tidatt sätta samman och prissätta sina lösningar. På grund av den stora konkurrens som råder för företag inom telekomindustrin, där de företag som erbjuder den mest attraktiva lösningen till det bästa priset vinner affären, är det essentiellt att de företag som konkurrerar om en affär är responsiva och har möjlighet att ändra sina priser till kunden snabbt vid behov. LÄS MER

 4. 4. Prissättning inom B2B-företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Ek; Mie Månsson; [2016]
  Nyckelord :Pricing; Pricing strategy; Strategic Fit; Value-added pricing; cost-based pricing; competition-based pricing; customer value-based pricing; Prissättning; Prisstrategi; B2B; Strategic Fit; Value-added pricing; Strategi; Kostnadsbaserad prissättning; Konkurrensbaserad prissättning; Värdebaserad prissättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom en flerfallsstudie analysera och söka förståelse för sambanden mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder som tillämpas hos företag som riktar sin verksamhet främst mot andra företag, B2B. Analysen av empirin sker med hjälp av redan existerande teorier om prisstrategier och prissättningsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Different unit price of packaging sizes matter for food waste : A case study how companies' price strategies of different packaging sizes of dairy products affect the emissions of CO2 equivalents

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Lövdahl; Karin Palmér; [2015]
  Nyckelord :Food waste; dairy products; LCA; emission of CO2; price strategies; CSR; Matsvinn; mejeriprodukter; LCA; utsläpp av CO2; prisstrategier; CSR;

  Sammanfattning : One third of all food that is produced ends up as waste, making it an important for society. Companies in food sector offer various packaging sizes to consumers to meet different household needs, where smaller packaging sizes often have a higher unit price than larger packaging sizes. LÄS MER