Sökning: "Kostnadsbaserad prissättning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Kostnadsbaserad prissättning.

 1. 1. The Right Price - At What Cost? : A Multi-industry Approach in the Context of Technological Advancement

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Mikaelsdotter Leijon; [2017]
  Nyckelord :Pricing strategy; Strategic management; Data-driven; Intuition-driven; Strategic decision making; Digitalization; Retail; Customer Value-based pricing; Costbased pricing; Competition-based pricing; Prissättningstrategi; Strategisk ledning; Datadriven; Intuitionsdriven; Strategiskt beslutsfattande; Digitalisering; Retail; Kundvärdesbaserad prissättning; Kostnadsbaserad prissättning; Konkurrensbaserad prissättning;

  Sammanfattning : The business climate is undergoing a transformation and managers are faced with several challenges, not the least of which is related to pricing strategy. With an increased transparency in the market as well as anincreased competitive pressure, and with more sophisticated and well-informed consumers, retail businesses find it hard to navigate the pricing jungle. LÄS MER

 2. 2. Prissättning inom B2B-företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Ek; Mie Månsson; [2016]
  Nyckelord :Pricing; Pricing strategy; Strategic Fit; Value-added pricing; cost-based pricing; competition-based pricing; customer value-based pricing; Prissättning; Prisstrategi; B2B; Strategic Fit; Value-added pricing; Strategi; Kostnadsbaserad prissättning; Konkurrensbaserad prissättning; Värdebaserad prissättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom en flerfallsstudie analysera och söka förståelse för sambanden mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder som tillämpas hos företag som riktar sin verksamhet främst mot andra företag, B2B. Analysen av empirin sker med hjälp av redan existerande teorier om prisstrategier och prissättningsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Värdebaserad prissättning : Ett internt angreppsätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Nöjd; Jennifer Simonsson; [2015]
  Nyckelord :Value based pricing; Pricing strategies; Management; Volvo Cars; Customer value; Värdebaserad prissättning; Prissättningsstrategi; Ledarskap; Volvo Cars; Kundvärde;

  Sammanfattning : Det finns i huvudsak tre väletablerade prissättningsstrategier; kostnadsbaserad,konkurrensbaserad och värdebaserad. Den värdebaserade prissättningsmetoden bestämmer ettpris baserat på produktens värde för användaren. LÄS MER

 4. 4. Different unit price of packaging sizes matter for food waste : A case study how companies' price strategies of different packaging sizes of dairy products affect the emissions of CO2 equivalents

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Lövdahl; Karin Palmér; [2015]
  Nyckelord :Food waste; dairy products; LCA; emission of CO2; price strategies; CSR; Matsvinn; mejeriprodukter; LCA; utsläpp av CO2; prisstrategier; CSR;

  Sammanfattning : One third of all food that is produced ends up as waste, making it an important for society. Companies in food sector offer various packaging sizes to consumers to meet different household needs, where smaller packaging sizes often have a higher unit price than larger packaging sizes. LÄS MER

 5. 5. När konsumenten sätter priset : En studie om prissättning på C2C-marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Dahlberg Bielawska; Anton Lööf; [2014]
  Nyckelord :Prissättning; prissättningsstrategi; kostnadsbaserad prissättning; konkurrensbaserad prissättning; kundbaserad prissättning; andrahandsmarknad; C2C-marknad;

  Sammanfattning : Det har genom åren bedrivits en mängd forskning kring prissättning på marknaden där företag är den säljande parten. Den idag växande andrahandsmarknaden, där konsumenter innehar rollen som säljare, har helt exkluderats från forskning kring prissättning. LÄS MER