Sökning: "professional boundaries"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden professional boundaries.

 1. 1. When fake news make the news. A study of journalistic boundaries.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anton Fridolfsson; [2021-07-27]
  Nyckelord :Fake news; post-truth; professional boundaries; boundary work; journalistic paradigm; propaganda; misleading information;

  Sammanfattning : This thesis takes a spearheaded look at a modern, much-talked about concept of misleadinginformation known as ”fake news”, and how traditional journalists have handled its emergence with regards to their professional boundaries. Built on the premise that who and what is to be considered journalism is a constant battle continuously fought between professional journalists and actors trying to lay claim to their professional territory, through the use of qualitative ethnographic content analysis of 88 journalistic texts, the study’s aim is to take initiative in academic concept development of how to define fake news, and explore in what ways traditional journalists have defended their professional boundaries, in light of the threat provided by the increasing prevalence of misleading content in the information ecosystem, as well as by an anti-establishment, critical of-traditonal-media post-truth culture. LÄS MER

 2. 2. Having the workplace at home: A case study exploring the boundaries between work & home during the pandemic period

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anastasios Naos; [2021-06-29]
  Nyckelord :Boundary work; boundaries; boundary management; home-working; employee management; distance; pandemic;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Funktionella lärare-elevrelationer: en balans mellan lärarens pedagogiska och personliga yrkesroll : En kvalitativ intervjustudie med gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Felix Falk; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse gällande gymnasieelevers uppfattningar kring lärare-elevrelationer. De frågeställningar som formulerades för studien var följande:  Hur uppfattar och beskriver gymnasieeleverna funktionella respektive dysfunktionella lärare-elevrelationer?  Vilka faktorer anser gymnasieeleverna kan påverka lärare-elevrelationer?  Vilka uppfattningar kring gränser mellan lämpligt och olämpligt inom personliga lärare-elevrelationer finns bland gymnasieeleverna?  Metod Denna studie hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever från tre olika städer i Sverige. LÄS MER

 4. 4. ”Jag ska alltid öppna upp mitt hem” : Kvinnor som familjehemsmödrar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ida Järsenholt; Moa Johansson; [2021]
  Nyckelord :familjehem; innebeonde motiv; ursprung; att göra kön; habitus;

  Sammanfattning : This study examines the intrinsic motives of women wanting to establish foster homes. With help from sociological theories, established research and new material the origin of the motives is analyzed. LÄS MER

 5. 5. Klientrelationen – en balansgång: En studie om socialsekreterares förhållningssätt och utmaningar i arbetet med klienter med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Social workers; Client-provider relationship; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers, working with people with substance abuse, describe the client relationship, the strategies they use and the challenges they encounter in building and maintaining this relationship. The study was based on semi-structured interviews with five professional social workers from two different municipalities in southern Sweden, who predominantly work with clients with substance abuse disorders (SUDs). LÄS MER