Sökning: "rättssäkerhet vittne"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden rättssäkerhet vittne.

 1. 1. "Det slutna rummets problem" - Bevisvärderingen kring Lindomeproblematiken med flera närvarande på en brottsplats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Södervall; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Rättssäkerhet; Bevisvärdering; Medgärningsmannaskap; Medverkan; Criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För 27 år sedan skedde ett mord vars efterdyningar märks av och är ett ständigt diskussionsämne än idag. Den mediala reaktionen när en 89-årig man mördades i sitt egna hem med sin egen stekpanna lät inte vänta på sig när de enda två som befunnit sig på platsen vid tiden för mordet frikändes. LÄS MER

 2. 2. ”Normala reaktioner på onormala situationer”: Hur oviljan att vittna manifesteras inom rättsväsendet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sara Pedersen; [2017]
  Nyckelord :vittne; rättsväsendet; rättssystemet; rättssäkerhet; vittneshot; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Witnesses are a vital part of the system of justice and necessary in the process of maintaining law and serving justice. This paper aims to illustrate how witnesses’ concern regarding leaving testimony manifests itself in the legal process and how the police and the judiciary experience and handle this. LÄS MER

 3. 3. Ovillkorlig vittnesplikt – en utopi? - Om vittnesplikten och vittnens straffansvar i nöd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nils Eliasson; [2015]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder en allmän medborgerlig skyldighet att inställa sig som vittne i domstol och där avlägga vittnesmål. Denna skyldighet träffar, med några få undantag, den som av ett eller annat skäl anses inneha information av betydelse för målet. LÄS MER

 4. 4. Straffbudet mened - Föreligger det med hänsyn till dess skyddsintressen ett behov av att utvidga dess tillämpningsområde?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alparslan Tügel; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; brott; mened; ed; skyddsintresse; kriminalisering; utsaga; sanning; osanning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För det fall ett straffbuds tillämpningsområde inte omfattar gärningstyper som kan skada dess skyddsintressen, föreligger det p.g.a. avsaknaden av lagens straffhot, en förhöjd risk för att viktiga enskilda, allmänna och/eller statliga intressen utsätts för kränkningar. LÄS MER

 5. 5. Är vi trygga i rättsprocessen? : Centrala aspekter av vittnesstödet utifrån vittnens, målsägandens samt Brottsofferjourens perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniel Lövberg; [2012]
  Nyckelord :Brottsofferjouren; Vittnesstöd; Vittne; Målsägande; Rättsprocess;

  Sammanfattning : Att vara vittne eller målsägande, är en påfrestande process. Att utsättas för brott väcker olika känslor hos den drabbade t.ex. rädsla och ilska. LÄS MER