Sökning: "rättsvetenskap KAU"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden rättsvetenskap KAU.

 1. 1. Vad krävs för att erhålla upphovsrättsligt skydd? : - En analys av de dolda skyddskraven i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nathalie Myrén; Johanna Natt och Dag; [2019]
  Nyckelord :rättsvetenskap juridik immaterialrätt upphovsrätt verkshöjd originalitet brukskonst;

  Sammanfattning : This study analyzes the requirements for a work to obtain copyright protection according to the Act on Copyright in Literary and Artistic Works. There is nothing in the legislation that explicitly describes the qualifications that a work must possess in order to obtain copyright protection. LÄS MER

 2. 2. Privatleasing : Vad döljer sig egentligen i det finstilta?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Ågren Christoffer; Hjalmarsson Johan; [2018]
  Nyckelord :Privatleasing; leasing; konsumenträtt; bil; avtal; konsument; rättsvetenskap; hyra av sak;

  Sammanfattning : Privatleasing är en form av långtidshyra där konsumenten sluter avtal med en leasegivare om att leasa en bil som leasegivaren i sin tur förvärvar av en återförsäljare. Under avtalstiden ska konsumenten erlägga en månatlig avgift till leasegivaren i enlighet med det avtal som slutits mellan parterna. LÄS MER

 3. 3. En upphovsrättslig analys av EU-domstolens tolkningar av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet och dess effekt på länkning på internet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Gustaf Danielsson; Patrick Hallerstedt; [2017]
  Nyckelord :Länkning; internet; upphovsrätt; immaterialrätt; rättsvetenskap; länka;

  Sammanfattning : Copyright law gives the creator of a copyrighted work, for example, an exclusive right to exploit this creation by making it available to the public. Legislation does not always evolve in the same tact as technology. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringslagens tillämplighet vid innehållsmarknadsföring

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Lindmark; Fanny Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; marknadsföringslag; innehållsmarknadsföring; reklam på sociala medier; annonsmarkering i sociala medier;

  Sammanfattning : I dagens samhälle återfinns ett brett spektrum av medier, samtliga olika typer av forum där läsaren utsätts för både redaktionell text och marknadsföring. De traditionella medierna för bland annat nyhetsexponering som exempelvis radio, tv och dagspress har idag kompletterats med ett antal digitala sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Narkotikastrafflagen och rättssäkerheten : Påverkar etnicitet påföljdsbedömningen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Selma Hadzovic; Rebin Taleb Aziz; [2016]
  Nyckelord :Juridik; Rättsvetenskap; Rättssäkerhet; Narkotika; Brott; Straffrätt; Etnicitet; Diskriminering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas om domstolen i narkotikabrott tar hänsyn till en av våra viktigaste rättsprinciper, objektivitetsprincipen. Principen är viktig i ett rättssamhälle som Sverige där ingen ska diskrimineras utifrån etnicitet, kön, sexuell läggning, religion och andra sociala faktorer. LÄS MER