Sökning: "rasifiering och läromedel."

Hittade 3 uppsatser innehållade orden rasifiering och läromedel..

 1. 1. Vad säger bilden? En normkritisk bildanalys av läromedel utifrån genus, rasifiering och funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Höglind; Hanna Samuelsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :Normer; representation; intersektionalitet; genus; rasifiering och läromedel.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur skolans läromedel väljer att representera människor i sitt material. Vi har valt att göra en empirisk bildanalys av två läromedelsböcker som används i undervisningen i våra respektive ämnen Hem- och Konsumentkunskap samt Religion. LÄS MER

 2. 2. Vad säger bilden? En normkritisk bildanalys av läromedel utifrån genus, rasifiering och funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Höglind; Hanna Samuelsson; [2021-06-10]
  Nyckelord :Normer; representation; intersektionalitet; genus; rasifiering och läromedel;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur skolans läromedel väljer att representera människor i sitt material. Vi har valt att göra en empirisk bildanalys av två läromedelsböcker som används i undervisningen i våra respektive ämnen Hem- och Konsumentkunskap samt Religion. LÄS MER

 3. 3. Syns du så finns du? : En kvantitativ och kvalitativ studie kring hur och till vilken grad etnisk mångfald kommer till uttryck i en läsebokserie riktad till grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Janica Jokela; Therese Carlsson; [2016]
  Nyckelord :grundskolans tidigare år; rasifiering; representation; demokratiarbete; läromedel;

  Sammanfattning : I studien har vi uppmärksammat att det råder bristande representation gällande mångfald i läseboksserien Småböcker Tessan och Marius Paket 1 och Småböcker Tessan och Marius Paket 2 författad av Tomsby & Wennberg och illustrerad av Mill (2016) för grundskolans tidigare år. Med hjälp av kvantitativ bildanalys och kvalitativ textanalys har vi analyserat hur och till vilken grad icke-rasifierade kontra rasifierade karaktärer kommer till uttryck i bilder och textavsnitt i läseboksserien. LÄS MER