Sökning: "riskträd"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet riskträd.

 1. 1. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 2. 2. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Morgan Olofsson; Hampus Åvall; [2019]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förskola; i-Tree; pedagogisk utemiljö; risk; riskträd; trädinventering;

  Sammanfattning : Trees are something that most of us humans have some form of connection to, both positive and negative. Research shows that an early connection to trees can benefit children’s development both in a cognitive way and develop motor skills. Trees also offer other services that humans can benefit from, especially in cities and in rural areas. LÄS MER

 3. 3. Riskträd : en undersökning av olycksstatistik bland svenska förvaltningar och risker i samband med träd i urban miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Oskar Olsson; [2012]
  Nyckelord :riskträd; risker; träd; urban miljö; förvaltning;

  Sammanfattning : Riskträd är ett välanvänt begrepp inom den urbana miljön, men hantering och uppföljning av dessa skapar många frågetecken för förvaltare och markägare. I bland annat USA och Storbritannien ser domstolar allt hårdare på ansvaret för olyckor uppkomma av fallande träd. LÄS MER

 4. 4. Riskträd i stadsmiljö. Kan man riskindela trädarter utifrån trädens kondition och uppbyggnad?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna Årman; [2011-09-08]
  Nyckelord :Trädvård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens hantverk och design15 hp 2011.... LÄS MER

 5. 5. Development of inspection systems for estimating the structural integrity of trees : an overview of sampled tree risk assessment and hazard rating systems

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Curtis Charles Bellows; [2008]
  Nyckelord :trees; hazard trees; tree risks; failure; assessment; evaluation; rating; damage; urban trees;

  Sammanfattning : Urban tree managers are charged with the responsibility of managing large tree populations while securing a safe environment. A conflict exists between the presence of urban trees and the potential hazards these trees can be to buildings, vehicles, and inhabitants. LÄS MER