Sökning: "sammanbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet sammanbrott.

 1. 1. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 2. 2. Vikten av stöd för att minska antalet sammanbrott inom familjehemsplaceringar : En kvalitativ intervjustudie av familjehemssekreterares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alina Edlund; Josefin Sjöblom; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Anfall är bästa försvar – Manöverkrigföring vid defensiva operationer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Christian Wester; [2022]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; Krigföringens principer; Defensiva operationer; Yom Kippur; Golanhöjderna 1973;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka tre sekventiella teoriers förklaringskraft kring taktisk framgång vid defensiva operationer. Inom krigsvetenskapen är enigheten stor om att manöverkrigföring är den främsta metoden för en mindre armé som vill besegra en större motståndare i ett konventionellt krig. LÄS MER

 4. 4. Familjehemsvård i fokus : En kvalitativ studie om socialsekreterare inom familjehemsvård och deras förutsättningar att utföra sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Kristin Wiklund; Michaela Berg; [2022]
  Nyckelord :Social work; foster home care; socialworker; organizational theory; working conditions.; Socialt arbete; familjehemsvård; socialsekreterare; organisationsteori; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera bakomliggande faktorer till sammanbrott i placeringar utanför hemmet. Studien syftade även till att undersöka hur socialsekreterare inom familjehemsvård upplevde sina arbetsvillkor. LÄS MER

 5. 5. "Psykosomatisk skrift. Psykosemantiskt sammanbrott." : En studie av litterära möjligheter och begränsningar i att skildra psykisk sjukdom utifrån begreppet gränserfarenhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Bjurbom; [2022]
  Nyckelord :Limit-experience; mental illness; pathography; madness; medical humanities; literature and medicine; medical journal; anamnesis; limit; body; Beate Grimsrud; Isabella Nilsson; Bjørn Rasmussen; Michel Foucault; nordic contemporary literature; literary strategies.; Gränserfarenhet; psykisk sjukdom; patografier; medicinsk humaniora; litteratur och medicin; gräns; kropp; samtida litteratur; journal; anamnes; Beate Grimsrud; Isabella Nilsson; Bjørn Rasmussen; Michel Foucault; litterära strategier;

  Sammanfattning : Studien undersöker, kartlägger och synliggör hur erfarenheter av psykisk sjukdom gestaltas och kommuniceras litterärt i tre samtida, nordiska verk: En dåre fri (2010) av Beate Grimsrud, Nonsensprinsessans dagbok: en sjukskriving (2018) av Isabella Nilsson och Jag är gråvit (2018) av Bjørn Rasmussen. Syftet är att synliggöra och fördjupa förståelsen för hur erfarenheter som tycks ifrågasätta språkets gränser kan formuleras och gestaltas litterärt. LÄS MER