Sökning: "samverkan med patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden samverkan med patienter.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att samverka med polismyndigheten i ärenden som involverar patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anders Karl-Erik Willysson; Sandra Lilja; [2024]
  Nyckelord :Ambulance nurse; collaboration; teamwork; Police Authority; mental ill-health.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett generellt växande problem och en ökning i antalet ärenden indexerade som psykisk ohälsa har noterats de senaste åren. Ambulanssjukvården och polismyndigheten samverkar vid olika händelser, för att säkerställa adekvat utförande av samhällsuppdrag. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med sepsis. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Josefin Hedh; Kim Forsberg; [2024]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Sepsis; Infektion; Omvårdnad; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd som står för cirka 20 procent av alla dödsfall globalt. Tillståndet orsakas av ett dysfunktionellt systemiskt svar på infektion som i de flesta fall orsakas av bakterier. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors användning av motiverande samtal med patienter som lever med hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt av kvantitativ och kvalitativ forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Birgit Khazrai; Tilde Olsson; [2024]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; lifestyle habits; motivational interviewing MI ; nursing;  person-centred care; hjärt-och kärlsjukdomar; patienter; Motiverande samtal MI ; sjuksköterskor; omvårdnadsmål; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Background: Cardiovascular diseases are globally the leading causes of death. In Sweden 2 million people are currently affected. Contemporary society has created the conditions for an epidemic of diseases caused by unhealthy lifestyles. Nurse led motivational interviewing (MI) can be used to implement changes in unhealthy lifestyle habits. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av triage på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lina Vernblom; Olivia Hugosson; [2024]
  Nyckelord :Emergency department; Nurses; Triage; Triage systems; Experiences; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Triage; Triagesystem; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges akutmottagningar tog år 2022 emot 1 798 000 besök. För att prioritera patienters vårdbehov och därmed strukturera arbetet på akutmottagningen används triage. Triage utförs oftast av sjuksköterskor och är den initiala bedömningen av patienters medicinska allvarlighetsgrad. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattning av hälsolitteracitet hos socioekonomiskt utsatta patienter inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sara Alsaloum; Petra Vitikainen; [2024]
  Nyckelord :Health literacy; Nurse; Person centered care; Self-care; Qualitative design; Egenvård; Hälsolitteracitet; Kvalitativ design; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsolitteracitet är individens förmåga att få tag på, förstå, värdera och använda information för att kunna bibehålla och främja hälsa. För att patienten ska kunna vara mer aktiv i sin egenvård och att ha förmågan att kunna fatta beslut i hälsofrågor behövs en viss nivå av hälsolitteracitet. LÄS MER