Sökning: "skatteverket folkbokföring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skatteverket folkbokföring.

 1. 1. Strategiska frågeställningar vid etablering av öppna API:er hos Skatteverket, vars funktion utgår från existerande e-tjänster

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Öhman; [2018]
  Nyckelord :API; Open data; e-services; open APIs; API; Öppna data; e-tjänster; öppna API:er;

  Sammanfattning : Examensarbetet föreslår en effektivare process för att analysera olika frågeställningar vid Skatteverkets utveckling av öppna API:er. Frågeställningarna är främst olika juridiska krav men också tekniska och säkerhetsmässiga. Skatteverkets har i dag ett antal e-tjänster med potential att utveckla till öppna API:er. LÄS MER

 2. 2. Bristerna i folkbokföringen och rätten till sin adress : – en analys utifrån de enskildas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kajsa Sundklev; [2018]
  Nyckelord :Folkbokföring; GDPR; rättssäkerhet; europarätt; adress; FOL; förvaltningslagen; Europakonventionen; Skatteverket; mantalsskriven;

  Sammanfattning : Skatteverkets registrering och handläggning av folkbokföringsadresser fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Det är enkelt att göra misstag vid flyttanmälningar och riskfritt att medvetet anmäla fel adress. LÄS MER

 3. 3. Post-transsexualismens juridiska (o)möjligheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sanna Lindén; [2015-03-04]
  Nyckelord :transstudier; post-transsexualism; juridik; erkännande; Skatteverket; personuppgifter; lagstriftning; identitet; kön; folkbokföring; mänskliga rättigheter; integritet;

  Sammanfattning : Sverige är det första landet som gav människor med transsexualism möjligheten att ändrajuridisk könstillhörighet. Den första lagen om “Fastställande av könstillhörighet i vissa fall”infördes 1972 och krävde att personen skulle vara över 18 år, ogift, folkbokförd i Sverige samtsteril. LÄS MER

 4. 4. Folkbokföring av barns boende vid vårdnadshavarnas separation

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Maria Montén Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :Folkbokföring; flytt; barns boende.;

  Sammanfattning : Abstract Titel: English translation of the title: Childrens residence rules in the population register, when the legal guardians seperate and moves within Sweden. Author: Maria Montén Gustafsson Legal Studies in advanced law, and masters thesis 10 credit points, autumn 2006. LÄS MER