Sökning: "skolreformer i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden skolreformer i sverige.

 1. 1. Tilliten till PISA-undersökningarna i matematik bland svenska och finska forskare och politiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Joachim Perdal; [2019]
  Nyckelord :education politics; mathematics; PISA; trust; matematik; PISA; tillit; utbildningspolitik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa vilken tillit politiker och forskare från Sverige och Finland har till PISA-undersökningarna i matematik. I studien undersöks också vilka förändringar som har förespråkats från politiskt håll samt vilka förändringar som har genomförts för att förbättra de svenska och finska elevernas matematikresultat i PISA. LÄS MER

 2. 2. Varning - Klämrisk! : Lärares autonomi som ett multidimensionellt fenomen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Ryman; Karin Söderström; [2016]
  Nyckelord :Teacher; autonomy; teaching profession; professional autonomy; Lärare; autonomi; läraryrke; yrkesautonomi;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar undersöka hur lärare uppfattar sin autonomi inom olika områden av deras yrke och fungerar som en förstudie till ett forskningsprojekt. Begreppet autonomi är mångfacetterat, men kontroll över yrket och inflytande över beslutsprocesser utgör en stor del av det. LÄS MER

 3. 3. Några åsikter om lärarrollen i vuxenutbildningen - en intervjubaserad studie

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Åberg; [2014]
  Nyckelord :Ledarskap; lärarroller; skolreformer; specialpedagogik; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : AbstraktÅberg, Caroline (2014). Några röster om lärarrollen i vuxenutbildningen. (Some Opinions about the Teacher´s role in Adult Education- an Interview based Study). LÄS MER

 4. 4. Samhällsorienterad reformering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tomas Callesen; [2014]
  Nyckelord :Lgr 11; Blockbetyg; Skolreformer; SO; Samhällsorienterade ämnen;

  Sammanfattning : De samhällsorienterade ämnena (geografi, historia, samhällskunskap och religion) eller SO som det förkortas har sedan 1960-talet betraktats som ett ämnesblock. Synen på hur undervisningen ska bedrivas har dock varierat och lärare har följt den för tiden rådande ideologiska syn på undervisning och kunskap. LÄS MER

 5. 5. Internationella topoi i etern : En utbildningssociologisk studie av tankefigurer på webbplatser hos Stockholms gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josef Dahlberg; [2014]
  Nyckelord :Doxologi; internationalisering; globalisering; gymnasiet; webbplats;

  Sammanfattning : Med bakgrund i de skolreformer som genomfördes i Sverige under 90-talet och i studier av differentiering inom gymnasieskolan behandlar den här uppsatsen skillnader i hur gymnasieskolor ger uttryck för ”det internationella”, ett samlingsuttryck för en mängd internationella och global strömningar. Inspiration tas från Bourdieus sociologi. LÄS MER