Sökning: "socialisering revisor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden socialisering revisor.

 1. 1. Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Bengtsson; Olivia Ingmarsdotter; [2017]
  Nyckelord :Auditor; Turnover; Auditing Firm Switch; Organizational Commitment; Organizational Culture; Big 4; Non-Big 4; Revisor; Personalomsättning; Byråbyte; Organisatoriskt Engagemang; Organisationskultur; Big 4; Non-Big 4;

  Sammanfattning : Under flera år har revisionsbranschen visat en hög personalomsättning, vilket innebär förluster på grund av rekryteringskostnader och den tillfälliga minskningen i omsättning. Tidigare har forskare studerat varför revisorer lämnat organisationen, oberoende huruvida revisorerna lämnat organisationen för en annan byrå, en annan bransch eller helt lämnat arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Väsentlighetsbedömning - gör män och kvinnor olika?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bäckdahl; Lukas Wahl; Naime Fossheim; [2016]
  Nyckelord :väsentlighet; revisor; genus; professionellt omdöme; väsentlighetsbedömning; materiality judgements; auditor; gender; materiality; professional judgement; materiality assessment; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att belysa ifall genus har någon påverkan på revisorers bedömningar av väsentlighet för att i så fall skapa en medvetenhet om hur eventuella skillnader kan påverka bedömningen. Teoretiska perspektiv: Socialiseringsteori med genusfokus. LÄS MER

 3. 3. Från student till revisorassistent : Socialiseringsprocessen in i revisorrollen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ågren; Camila Mahan; [2009]
  Nyckelord :Socialiseringsprocess; yrkesmässigt åtagande; professionellt arbete; förväntningar på revisorrollen; redovisningsutbildning;

  Sammanfattning : Revisoryrket har under senare år omdiskuterats i samband med skandaler där större amerikanska företag plötsligt gått i konkurs, vilket gjort att revisorns roll ifrågasatts. Därmed finns det ett behov av att återskapa förtroendet till yrket. LÄS MER