Sökning: "ståndpunkter"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet ståndpunkter.

 1. 1. Digitala verktygs funktion och meningsfullhet i undervisningen – lärares ståndpunkter och perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :John Esborn; [2019-03-11]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; digital kompetens; TPACK; SAMR; digitalisering; förmågor; perspektiv; ståndpunkter; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är primärt att analysera lärares synpunkter och perspektiv gällandedigitala verktygs funktion och meningsfullhet i klassrummet. En annan aspekt är att urskiljafaktorer som inverkar på den osäkerhet som enligt tidigare forskning uttryckts gällande IKT iundervisningen. LÄS MER

 2. 2. "Hedersförtryckets" Stridande Konstruktioner : En diskursteoretisk studie om konstruktionen av ”hedersförtryck” som kultur och religion, patriarkalt förtryck eller som del av rasismens stereotypisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; hedersförtryck ; rasism; patriarkalt förtryck; kulturellt förtryck; religiöst förtryck;

  Sammanfattning : Hur ”hedersförtryck” ska benämnas har sedan 90-talet utgjort grunden för en konfliktfylld diskussion i Sverige. Sommaren 2015 publicerar Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, en debattartikel om ”hedersförtryck” och fundamentalismens utbredning i socialt utsatta förorter. LÄS MER

 3. 3. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 4. 4. Livsberättelser åskådliggör minnen om erfarenheter av och uppfattningar om matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Matilda Hektor; [2019]
  Nyckelord :mathematics; mathematics teaching; lower secondary school; experiences; perceptions; life stories.; matematik; matematikundervisning; högstadiet; erfarenheter; uppfattningar; livsberättelser.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har som syfte att se om elevers minnen om sina erfarenheter av och uppfattningar om matematikundervisningen går att koppla med de olika att koppla till de valda lärandeteorierna: en sociokulturell-, en kognitivistisk och en behavioristisk lärandeteori. Syftet var också att utifrån elevers berättelser om matematikundervisning uttolka positiva och negativa ståndpunkter i relation till matematikämnet och matematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Är ni oeniga? : En undersökning om förekomsten av opposition i den svenska EU-politiken på regional och lokal nivå.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Lindström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker förekomsten av opposition på regional och lokal nivå i den svenska EU-politiken. Flera forskare så som Peter Mair (2007) och Karlheinz Neunreither (1998) har drivit tesen att EU:s medlemsstater lider av ett oppositionsunderskott i den nationella EU-politiken. LÄS MER