Sökning: "standard year correction"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden standard year correction.

 1. 1. Effects of exchange rate changes on the Zambi's trade balance

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Justine Kuntashula; [2020]
  Nyckelord :Zambia´s trade balance; real effective exchange rate; M-L condition; J- curve effect;

  Sammanfattning : In this paper, we examined the effects of real effective exchange rate (REER) changes on the Zambia´s trade balance, and whether the Marshal-Lerner condition (M-Lerner condition) and the Jcurve effect are satisfied in Zambia following the depreciation of the Zambian Kwacha (ZMK) against the U.S. dollar. LÄS MER

 2. 2. Energiutvärdering av Undervisningshuset på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm : Uppföljning av energianvändning medelst normalårskorrigering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Malin Pehrs; Lina Hjort; [2020]
  Nyckelord :energy use in buildings; energy signature; degree days; standard year correction; Undervisningshuset​; byggnadens energianvändning; energisignatur; graddagar; normalårskorrigering; Undervisningshuset;

  Sammanfattning : Bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av den totala årliga energianvändningen i Sverige. För nybyggda hus med ambitiösa miljökrav, såsom objektet för denna studie, är en viktig del i hållbarhetsarbetet uppföljning och feedback av energianvändningen för att illustrera sambandet mellan ambition och faktiskt resultat. LÄS MER

 3. 3. Building 3D models from geotechnical data

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Natallia Azaronak; [2015]
  Nyckelord :3D; BIM; VR; Open VR; NovaPoint; Civil 3D; PowerCivil; GeoSuite;

  Sammanfattning : Building Information Modelling (BIM) and Virtual Reality (VR) are two of the main directions in the BIM-strategy of the Swedish Transport Administration. Starting from the year 2015 it is a requirement to use BIM even in tenders. LÄS MER

 4. 4. Evaluation and development of normal year correction methodologies for icing climatology in wind farm applications

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Rebecka Klintström; [2012]
  Nyckelord :ice modeling normal year correction icing of wind turbines mesoscale meteorological models; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wind power developments in cold and icing conditions pose new challenges to the wind power industry. Icing of wind turbines cause safety hazards, production losses and increased loads. LÄS MER

 5. 5. Uncertainty Analysis of Long Term Correction Methods for Annual Average Winds

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Rickard Klinkert; [2012]
  Nyckelord :Uncertainty; Long-term-correction; Measure-Correlate-Predict; Sector-Bin; Synthetic time series; Reference dataset; Weather observation stations; WRF; MERRA; QuikSCAT; NCEP FNL; Bootstrap; sampling; North Sea.; Osäkerhet; Measure-Correlate-Predict; årsmedelvind; Sektor-Bin; Syntetiska tidsserier; referensdataset; väderobservationsstationer; WRF; MERRA; QuikSCAT; NCEP FNL; Bootstrap; sampling; Nordsjön.;

  Sammanfattning : For the construction of a wind farm, one needs to assess the wind resources of the considered site location. Using reference time series from numerical weather prediction models, global assimilation databases or observations close to the area considered, the on-site measured wind speeds and wind directions are corrected in order to represent the actual long-term wind conditions. LÄS MER