Sökning: "Undervisningshuset​"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Undervisningshuset​.

 1. 1. Real - time data and BIM: automated protocol for management and visualisation of data in real time : A case study in the "Teaching House" of the KTH campus

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Giuseppe Digregorio; [2020]
  Nyckelord :BIM; real-time data; visual programming; augmented reality; Dynamo; Python; Revit; data management; data visualization; thermal comfort; BIM; realtids data; visuell programmering; AR; Dynamo; Python; Revit; data management; visualisering;

  Sammanfattning : Nowadays BIM and real-time data are becoming a central topic for the AECO (Architecture, Engineering, Construction and Operations) industry, they represent new powerful tools for the design and management of facilities.Building monitoring and real-time data can represent a solution to many important challenges like energy efficiency, indoor climate quality and cost management. LÄS MER

 2. 2. Energiutvärdering av Undervisningshuset på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm : Uppföljning av energianvändning medelst normalårskorrigering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Malin Pehrs; Lina Hjort; [2020]
  Nyckelord :energy use in buildings; energy signature; degree days; standard year correction; Undervisningshuset​; byggnadens energianvändning; energisignatur; graddagar; normalårskorrigering; Undervisningshuset;

  Sammanfattning : Bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av den totala årliga energianvändningen i Sverige. För nybyggda hus med ambitiösa miljökrav, såsom objektet för denna studie, är en viktig del i hållbarhetsarbetet uppföljning och feedback av energianvändningen för att illustrera sambandet mellan ambition och faktiskt resultat. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering och solenergi i en universitetsbyggnad : Undervisningshuset och Biblioteket i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Christian Schweitz; [2011]
  Nyckelord :Energieffektivisering; energianvändning i byggnader; solvärme; solceller; solel- och solvärmehybridsystem;

  Sammanfattning : Akademiska hus is a real estate company that specializes in providing Swedish universities with housing facilities for educational and research purposes. The company strives to reduce its use of energy by 40% between the years 2000 and 2025. LÄS MER