Sökning: "stormwater urban planning"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden stormwater urban planning.

 1. 1. Hållbar Dagvattenhantering I Tillväxt Kommuner: Jämförelsestudie Mellan Umeå Och Uppsala Kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Moa Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattenhanterign; Umeå kommun; Uppsala kommun; Hållbar dagvattenhanterign;

  Sammanfattning : There is a change in the perception of stormwater management. The purpose is to work towards Sustainable stormwater management that prevents flooding and ensure good water quality. The shift complies with the EU water framework directive that has influenced the Swedish way of working and planning. LÄS MER

 2. 2. Strategier för svalare städer : så skapar vi svala platser i ett framtida varmare klimat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Lindblad; Anna Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :klimatanpassning; temperaturreglering; värmeöeffekt; klimatförändringar; skugga; värmebölja; grönska;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna till följd av den stigande temperaturen har de senaste åren blivit allt mer påtaglig, inte minst under värmeböljan sommaren 2018 som varade i nästan en hel månad och drabbade många platser runt om i Europa. Värmeböljor drabbar städer hårdare än landsbygd då städer genom sin uppbyggnad är extra sårbara för höga temperaturer på grund av den urbana värmeöeffekten. LÄS MER

 3. 3. Men vattnet då? : Samverkan för en mer hållbar dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lisa Wiklund; [2022]
  Nyckelord :cooperation; stormwater; stormwater management; sustainable stormwater management; sustainability; dagvatten; dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; hållbarhet; samverkan;

  Sammanfattning : Hållbar dagvattenhantering är ett koncept som, i takt med ökade regnmängder och tät bebyg-gelse, blivit mer och mer uppmärksammat inom stadsplanering. Det handlar om att hitta ettmer robust system för att hantera det dagvatten som uppstår genom att kombinera både rör-och ledningssystem med andra lösningar som fördröjer och renar vattnet innan det når ut tillrecipienten. LÄS MER

 4. 4. Conflicts of interest in the street space : A qualitative study in bicycle planning and a selection of municipalities’ handling conflicts of interest in a Swedish context

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Södergren Sofia; [2022]
  Nyckelord :Bicycle planning; Conflicts of interest; Bicycle infrastructure; Vehicle allocation; Transport-efficient city planning; Cykelplanering; Intressekonflikter; Cykelinfrastruktur; Färdmedelsfördelning; Transporteffektiv stadsplanering;

  Sammanfattning : To enable a sustainable transport system and achieve a changed distribution of means of transport, there are national objectives to increase the proportion of passenger transport by foot, bicycle and public transport to at least 25 percent by 2025. An investment in these means of transport is also in line with Sweden's environmental goals and the milestone goal of reducing the transport sector's climate emissions by 70 percent by 2030 compared to the emission level in 2010. LÄS MER

 5. 5. Förstärkning av naturliga processer i öppen dagvattenhantering : åtgärdsförslag till Södra Lineros öppna dagvattenanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Lotsengård; Fanny Lundberg; [2022]
  Nyckelord :dagvatten; öppen dagvattenanläggning; fördröjning; renin; biologisk mångfald; befintlig dagvattenanläggning;

  Sammanfattning : Dagvattenhanteringen är en aktuell fråga. Vi står inför många utmaningar, där risk finns att den kommer påverkar våra gemensamma tillgångar och intressen framöver. LÄS MER