Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 6 - 10 av 278 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 6. Digital vägledning – en kvantitativ studie om vägledning på distans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Karlsson; Ola Lindén; [2020]
  Nyckelord :digital vägledning; digitala verktyg; distans; kommunikation; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Utbildningsdepartementets utredning av studie- och yrkesvägledning lyfter digitala och interaktiva vägledningstjänster som ett verktyg för att utveckla vägledningen i Sverige. Samtidigt ställde många skolor om till distansundervisning under våren 2020 till följd av smittspridningen av Covid-19, vilket innebar att studie- och yrkesvägledare behövde erbjuda vägledning på distans. LÄS MER

 2. 7. Studie- och yrkesvägledares interaktion med nyanlända : I vägledningsprocessen på gymnasiet och vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Pamela Daoud; Isabell Masso; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; nyanlända; mångkulturell vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie berör studie- och yrkesvägledarnas vägledningsprocess med de individer som söker vägledning men även är nyanlända. I takt med samhällets globalisering har värdet av studie- och yrkesvägledning påtalats då vägledningssamtal har blivit en viktig metod som lyfts i styrdokument för studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 3. 8. Grundskolerektorers arbete med vägledning i vid bemärkelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Niklasson; Gabriella Trankvist; [2020]
  Nyckelord :rektor; Planering; Organisering; Målsättning; Vid vägledning;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledning i det vida perspektivet är enligt forskning viktigt för elevers ökade valkompetens. Under utbildningen och vid extraarbete har vi som författare till studien uppmärksammat att ett stort fokus läggs på den snäva vägledningen och att ansvaret till stor del läggs på den enskilda vägledaren och således inte blir hela skolans ansvar. LÄS MER

 4. 9. Var är flickorna i elbranschen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Björnestedt; Malin Barta; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; El- och energiprogrammet; Genus; Könssegregation; Påverkningsfaktorer;

  Sammanfattning : Vi har med vårt examensarbete haft som avsikt att utifrån könsfördelningen på el- och energiprogrammet undersöka vilka påverkningsfaktorer det är som har bidragit till ett icke- sökande bland flickorna till el- och energibranschen. Vi ville få kunskap om hur elever anser att studie- och yrkesvägledare kan motarbeta mansdominansen på el- och energiprogrammet. LÄS MER

 5. 10. Övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet : En kvalitativ studie om hur gymnasiesärskolan arbetar för att förbereda eleverna inför övergången.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Annie Holmberg; [2020]
  Nyckelord :arbetsliv; gymnasiesärskolan; samverkan; studie- och yrkesvägledning; utmaningar; övergång;

  Sammanfattning : Forskning har visat att närmare en fjärdedel av alla ungdomar som avslutat sin utbildning inom gymnasiesärskolan står utan arbete, studier eller annan sysselsättning, och att gymnasiesärskolans elever tillhör en av de grupper som möter störst utmaningar vid etablering på arbetsmarknaden. Syftet med detta kvalitativa examensarbete var att bidra med en ökad förståelse kring gymnasiesärskolan arbete med att förbereda sina elever för övergången mot arbetslivet. LÄS MER