Sökning: "systematic quality work"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden systematic quality work.

 1. 1. Detailed chemical abundances of neutron-capture elements - from 523 local giant stars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Rebecca Forsberg; [2019]
  Nyckelord :The Milky Way galaxy; Abundances; High-resolution spectroscopy; Neutron-capture elements; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is to determine the abundances of neutron-capture elements in solar neighborhood giant stars. This enables constraints to be put on the the cosmic origin of these elements. LÄS MER

 2. 2. Systematisk kvalitet? : En kvalitativ studie om det systematiska kvalitetsarbetet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jimmie Lindfors; [2019]
  Nyckelord :systematic quality work; upper secondary school; learning organization-perspective; civics teacher;

  Sammanfattning : Swedish schools are required by law to conduct systematic quality work and it has a central position in the Swedish educational system. The work each school conduct is scrutinized by the Swedish Schools Inspectorate. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsarbete inom ett industriföretag : Struktur för ett företagsanpassat ledningssystem utifrån ISO 9000:s kvalitetsprinciper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Bruno Maras; Peter Qvarfordt; [2019]
  Nyckelord :continuous improvements; management system; ISO 9000:2015; ISO 9001:2015; PDCA-cycle; process-based system model; quality principles.; ledningssystem; ISO 9000:2015; ISO 9001:2015; kvalitetsprinciper; PDCA-cykeln; processbaserad systemmodell; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to identify how a structure for a management system can be designed for a small industrial company based on the seven quality principles that are described in ISO 9000:2015 – fundamental concepts and principles of quality management. The aim of the thesis is to map the reference company's current situation and analyse the gap between the current situation and the quality principles. LÄS MER

 4. 4. Is ginseng effective against tiredness and fatigue?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Chenar Mahmod; [2019]
  Nyckelord :Fatigue; Ginseng; Meta-analyzes; Panax; Systematic-review; Tiredness;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ginseng klassas som ett traditionellt växtbaserat läkemedel som säljs inom egenvården på apotek samt hälsokostbutiker. Det påstås att ginseng har en uppiggande effekt och anses vara effektivt mot trötthet. Trötthet finns i olika former och grader samt beror på olika faktorer. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande åtgärder mot kateterassocierad urinvägsinfektion : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Aiming Liu; Gabriel Karlsson; [2019]
  Nyckelord :catheter-associated or catheter-related urinary tract infections; prevention or intervention; nursing; safe healthcare; Förebyggande åtgärder; kateterassocierad urinvägsinfektion; omvårdnad; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Kvarliggande kateter [KAD] är en behandling för akut eller kronisk urinretention och används vid sjukdomar eller vissa operationer. Samtidigt ökar KAD risk för urinvägsinfektion, vilket minskar patientsäkerheten, förlänger återhämtningstid och ökar behandlingskostnad. LÄS MER