Sökning: "talerätt vid fastställande av faderskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden talerätt vid fastställande av faderskap.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Faderskapsregleringens verkningar i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är utreda hur faderskapet regleras i svensk rätt samt att undersöka hur faderskapsutredningar går till i praktiken. Jag kommer även att ta upp principen om barnets bästa för att se hur den beaktas vid faderskapsutredningar. LÄS MER