Sökning: "textbok"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet textbok.

 1. 1. Genus i skolans läseböcker : En kvalitativ textanalys av fem läseböcker i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Svensson; Ida Kleringer Wellander; [2020]
  Nyckelord :genus; kön; läsebok; barnlitteratur; makt; egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga och manliga karaktärer framställs i ett urval läseböcker anpassade för årskurs 1, med utgångspunkt i genusteori. Studien syftar även till att undersöka om och isåfall vilka maktförhållanden som finns mellan kvinnliga och manliga karaktärer i dessa läseböcker. LÄS MER

 2. 2. "Man läser alltså åt fel håll!" : Representation och framställning av mångkulturalitet i läroböcker för svenska och svenska som andraspråk årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lindskog; [2019]
  Nyckelord :mångkulturalitet; interkulturalitet; normkritik; vithetsnormen; stereotyp; etnicitet; läroboksanalys;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar synliggöra hur representation och framställning av mångkulturalitet tar sig uttryck i ett antal läroböcker, avsedda att användas i undervisning i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 1–3. Studien består av en kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av läroböckerna Briljant svenska textbok 1 (2009), Briljant svenska textbok 2 (2010) samt Briljant svenska textbok 3 (2011). LÄS MER

 3. 3. The Methodology of Reading : An analysis of current literary classroom material

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Chelsea Foreman; [2019]
  Nyckelord :Teaching Methodology; Reading Methodology; Tricia Hedge; Progress Gold C; Blueprint C Version 2.0; Viewpoints 2; Streams in Literature; Reading; Literature; Language; Undervisningsmetodik; Läsmetodik; Tricia Hedge; Progress Gold C; Blueprint C Version 2.0; Viewpoints 2; Streams in Literature; Läsning; Literatur; Språk;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to conduct an analysis of four different classroom materials for the English 6 course in order to see the extent to which the textbooks follow accepted teaching methodology for reading, and whether or not their methodology changed after the curriculum switch in 2011. The books being analysed are Progress Gold C, Streams in Literature, Blueprint C Version 2. LÄS MER

 4. 4. Ordinlärning med 15 verb i fokus. Effekten av att skapa egen ordbok på ordinlärning hos vuxna inlärare av svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vesna Bušić; [2018-02-13]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; ordinlärningsstrategier; partikelverb; fast sammansatta verb; löst sammansatta verb; kollokationer; idiom;

  Sammanfattning : I fokus för denna studie står femton av svenskans allra vanligaste verb: dra, falla, föra, ge, gå,göra, hålla, komma, känna, lägga, slå, stå, ställa, sätta, ta (Enström, 2003) och derasförekomst i form av fast sammansatta verb, löst sammansatta verb, kollokationer samt idiom iuppsatser skrivna av två grupper internationella studenter som läser svenska som andraspråk.Den första gruppen (grupp 1) har under fem veckor använt sig av en specifikordinlärningsstrategi (keeping vocabulary notebooks) som innebär att de har skapat/skrivitegna ordböcker innehållande dessa verbfraser. LÄS MER

 5. 5. Vi och De - en studie av tre läroböcker i spanska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Ranner; [2018]
  Nyckelord :Den Andre; urfolk; spanska; textbok;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Den Andre (Icke Europa och urfolk) framställs i tre läroböcker i spanska. Uppsatsen utgår från teorin om Den Andre av främst Tzvetan Todorov och metoden är textanalys. Resultaten visar att Europa framställs som viktigare än Latinamerika. LÄS MER