Sökning: "the Singing Voice"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden the Singing Voice.

 1. 1. Breathe Like a Singer : Facilitating singers’ breath practice with a wearable haptic garment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lovisa von Heijne; [2022]
  Nyckelord :Breathing; singing; haptic wearable; soma design; defining use; experiential qualities;

  Sammanfattning : There has been a recent increase in breathing as an activity within HCI; however, breathing as the source of voice has not been explored. This thesis explores how ADA (air-driven actuator), a haptic wearable garment, may be used by singers to connect with their breath. LÄS MER

 2. 2. Överröstande Sångröster : En kronologisk studie av sångens föränderliga karaktär i populärmusik med avseende på låtomfång och rösteffekter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Kasper Randler; [2022]
  Nyckelord :popular music; vocal range; vocal effects; singing technique.;

  Sammanfattning : This study concerns itself with the changing characteristics of singing within popular music. It does so by examining 100 of the most successful songs – “most successful” denoting the top selling songs, or the songs with the highest chart positions – of the last 100 years, selecting 10 songs from each decade. LÄS MER

 3. 3. Baskunskaper i sångteknik: Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Bergström; [2021]
  Nyckelord :Bas röst ; Konstmusik; Sångmetodik; Sångrösten; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Bass Voice; Art Music; Voice Methodology; the Singing Voice; Voice Technique; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och akustik, sångteknik och prestationspsykologi. LÄS MER

 4. 4. Kula, locka, lulla, kauka : En studie i vilka metoder sångpedagoger inom svensk folkmusik använder för att lära ut kulning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Lovisa Liljeberg; [2021]
  Nyckelord :Kulning; folksång; sångpedagog; folkmusik; sångteknik; undervisningsmetoder; musik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad sångpedagoger inom genren svensk folklig sång har för metod för att lära ut kulning och om det går att använda kulning som ett redskap för att förbättra sångteknik överlag. Kvalitativa intervjuer med tre sångpedagoger som har stor vana att undervisa i kulning ligger till grund för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. A New Performance : Exploring the possibilities and difficulties related to the inclusion of the voice in violin playing

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Olav Eirik Løland; [2021]
  Nyckelord :Solo violin; performance; singing; voice; multiple instruments; memorization; stage performance; poem; Henrik Ibsen; Terje Vigen; Ivar Bøksle; Helge Jordal; arrangement; multitasking.;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore the many possibilities that lie within the incorporation of the voice alongside playing the violin. This territory is still very unknown, and the author believes that many new artistic possibilities and tools are yet to be discovered. LÄS MER