Sökning: "träbyggnation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet träbyggnation.

 1. 1. Sustainable urban development through increased construction in wood? : a study of municipalities’ cooperation in major construction projects in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Sjöström; [2018]
  Nyckelord :building materials; climate; collaboration; construction project; multi-family housing; qualitative; semi structured; sustainability; wood construction; byggmaterial; byggprojekt; flerbostadshus; hållbarhet; klimat; kvalitativ; samarbete; semistrukturerad; träbyggnation;

  Sammanfattning : The increased awareness of the construction industry's impact on the global climate combined with the current housing shortage in Sweden has contributed to an increasing ask for more wood in construction amongst stakeholders, municipalities and politicians. In order to meet Sweden's climate goals it is necessary that new materials, technologies and working methods continue to evolve. LÄS MER

 2. 2. Branddimensionering av CLT-element i bärande väggkonstruktioner : en komparativ studie mellan gällande normer och senaste forskningen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Stefan Hallqvist; Cherif Berkal; [2018]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; bearing capacity; fire resistance; fire protection design; Korslimmat massivträ; CLT; KL-trä; Brandmotstånd; Branddimensionering; Bärighet;

  Sammanfattning : I takt med en ökad miljömedvetenhet har träbyggnation börjat premieras allt mer och sedan lagändringen 1994 som innebar att det blev tillåtet att uppföra höga hus med trästomme har utvecklingen snabbt gått framåt. Att korsvis bygga upp skikt av brädor och sammanfoga dessa till element har visat sig skapa en produkt med hög hållfasthet och låg vikt som är idealisk som stommaterial vid byggnation av stora och höga hus i trä. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation av klimatfördelar med flervåningshus i trä

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Elin Kvennefeldt; [2018]
  Nyckelord :boendepreferenser; kommunikationskanaler; konsument; köpbeteende; träbyggnation; communication channels; consumer; housing preferences; purchasing behavior; wood construction;

  Sammanfattning : Jordens befolkning står inför nya utmaningar; klimatförändringar som får stora konsekvenser för både människor och djur, samt en befolkningsökning. I Sverige har befolkningen ökat de senaste åren, och då också behovet av bostäder. Sveriges kommuner beräknar att det kommer påbörjas 91 000 nybyggnader av bostäder under 2018. LÄS MER

 4. 4. Hållbar stadsutveckling genom public-private partnership : samverkan för ökad byggnation i trä

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Sjöström; [2017]
  Nyckelord :byggindustrin; byggmaterial; byggprojekt; hållbarhet; klimat; kvalitativ; samarbete; semistrukturerad intervju; träbyggnation;

  Sammanfattning : Den ökande medvetenhet av byggindustrins klimatpåverkan har gjort att politiker, företag och kommuner i Sverige börjat leta efter mer klimatvänliga byggmaterial. Den ökande medvetenheten medför att nya metoder och tekniker utvecklas inom byggsektorn för att utveckla en mer hållbar statsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Kommunalt handlingsutrymme för att öka byggandet i trä : En studie av planeringsförutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Victoria Kalén; [2017]
  Nyckelord :sustainable construction; sustainable urban development; sustainable urban planning; spatial planning; strategical planning; planning conditions; bio economy; wood construction; wood building; municipal governance; governance; municipal space of action; policy; climate; carbon dioxide emissions; life cycle perspective; climate impact of the construction process; triple helix; forum arena court; planning conditions; public procurement; public construction contract; hållbar stadsbyggnad; hållbar stadsutveckling; hållbar stadsplanering; fysisk planering; strategisk planering; bioekonomi; träbyggnation; träbyggnad; kommunal styrning; kommunalt handlingsutrymme; formellt handlingsutrymme; kontextuellt handlingsutrymme; styrmedel; policy; forskning och utveckling; plan- och bygglagen; governance; klimat; koldioxidutsläpp; livscykelperspektiv; byggprocessens klimatpåverkan; trippel helix; forum arena court; planeringsförutsättningar; markanvisning; offentlig upphandling; byggentreprenad;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vilka förutsättningar som påverkar kommunernas handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä. Utgångspunkten är att ökat byggande i trä är en viktig hörnsten i Sveriges arbete för att nå klimatmål om minskade koldioxidutsläpp. LÄS MER