Sökning: "träbyggnation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet träbyggnation.

 1. 1. Implementering och styring av träbyggnation i en medelstor kommun

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Madeleine Käll; Anne-Frid Persson; [2020]
  Nyckelord :Carbon Dioxide Neutrality; Climate Impact; Green Building; Municipal Construction; Municipality; Strategy; Wood Construction; Grönt byggande; Hållbarhet; Klimatpåverkan; Koldoxidneutralitet; Kommun; Kommunalt byggande; Strategi; Träbyggnation;

  Sammanfattning : Purpose: The report aims to contribute to sustainable social development. The survey aims to find out what municipalities 'work for sustainable construction looks like today and propose measures that can increase municipalities' construction of wood as a building material in the short term. LÄS MER

 2. 2. Sustainable urban development through increased construction in wood? : a study of municipalities’ cooperation in major construction projects in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Sjöström; [2018]
  Nyckelord :building materials; climate; collaboration; construction project; multi-family housing; qualitative; semi structured; sustainability; wood construction; byggmaterial; byggprojekt; flerbostadshus; hållbarhet; klimat; kvalitativ; samarbete; semistrukturerad; träbyggnation;

  Sammanfattning : The increased awareness of the construction industry's impact on the global climate combined with the current housing shortage in Sweden has contributed to an increasing ask for more wood in construction amongst stakeholders, municipalities and politicians. In order to meet Sweden's climate goals it is necessary that new materials, technologies and working methods continue to evolve. LÄS MER

 3. 3. Branddimensionering av CLT-element i bärande väggkonstruktioner : en komparativ studie mellan gällande normer och senaste forskningen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Stefan Hallqvist; Cherif Berkal; [2018]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; bearing capacity; fire resistance; fire protection design; Korslimmat massivträ; CLT; KL-trä; Brandmotstånd; Branddimensionering; Bärighet;

  Sammanfattning : I takt med en ökad miljömedvetenhet har träbyggnation börjat premieras allt mer och sedan lagändringen 1994 som innebar att det blev tillåtet att uppföra höga hus med trästomme har utvecklingen snabbt gått framåt. Att korsvis bygga upp skikt av brädor och sammanfoga dessa till element har visat sig skapa en produkt med hög hållfasthet och låg vikt som är idealisk som stommaterial vid byggnation av stora och höga hus i trä. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation av klimatfördelar med flervåningshus i trä

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Elin Kvennefeldt; [2018]
  Nyckelord :boendepreferenser; kommunikationskanaler; konsument; köpbeteende; träbyggnation; communication channels; consumer; housing preferences; purchasing behavior; wood construction;

  Sammanfattning : Jordens befolkning står inför nya utmaningar; klimatförändringar som får stora konsekvenser för både människor och djur, samt en befolkningsökning. I Sverige har befolkningen ökat de senaste åren, och då också behovet av bostäder. Sveriges kommuner beräknar att det kommer påbörjas 91 000 nybyggnader av bostäder under 2018. LÄS MER

 5. 5. Hållbar stadsutveckling genom public-private partnership : samverkan för ökad byggnation i trä

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Sjöström; [2017]
  Nyckelord :byggindustrin; byggmaterial; byggprojekt; hållbarhet; klimat; kvalitativ; samarbete; semistrukturerad intervju; träbyggnation;

  Sammanfattning : Den ökande medvetenhet av byggindustrins klimatpåverkan har gjort att politiker, företag och kommuner i Sverige börjat leta efter mer klimatvänliga byggmaterial. Den ökande medvetenheten medför att nya metoder och tekniker utvecklas inom byggsektorn för att utveckla en mer hållbar statsutveckling. LÄS MER