Sökning: "uppmuntran tränare"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden uppmuntran tränare.

 1. 1. Hur fotbollstränare använder Nivågruppering : En kvalitativ studie om fotbollstränares olika perspektiv på nivågruppering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Joakim Hockman; [2020]
  Nyckelord :Fotboll; Nivågruppering; Tränare; RAE;

  Sammanfattning : Nivågruppering är en beprövad metod inom skola och sport som handlar om hur man delar upp en träningsgrupp utifrån färdighets- och kunskapsnivå. Kan olika förutsättningar påverka hur en ungdomstränare i fotboll använder sig av nivågruppering. LÄS MER

 2. 2. Olika sociala stöd från betydelsefulla personer möjliggör ungdomars idrottssatsning : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mikaela Månsson; Sofia Strand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Socialtstöd är en viktig hälsofaktor. Ungdomar behöver socialt stöd för att delta mer i fysisk aktivitet och idrott. Främst föräldrarna är en viktig grupp men även vänner, syskon och tränare. Socialt stöd består av materiella och immateriella stöd. LÄS MER

 3. 3. Effekter av en idrottspsykologisk utbildningsintervention för friidrottstränare : med fokus på tränares förhållningssätt och ungdomars motivation och upplevelse av tävlingsnervositet

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anita Akkanen; Malin Sundström; [2015]
  Nyckelord :intervention; competitive anxiety; motivation; youth; coaches; intervention; tävlingnervositet; motivation; ungdomar; tränare;

  Sammanfattning : Abstract Aim: Since there is a lack of research based educational interventions concerning the relationship between coaches and young athletes, the aim of this study was to implement and examine the effects of sport psychology intervention for coaches in a track and field club. The research questions were: What are the effects of an educational intervention for coaches, with focus on a motivational climate, on: A) the coaches´ coaching approach B) their athletes´ goal orientation and C) their athletes´ perceived competitive anxiety?Method: The coach education stretched over two months and consisted of four two-hour lessons with focus on motivational climate, goal orientation and sport anxiety. LÄS MER

 4. 4. Tänk på att träna och träna på att tänka : en kvantitativ studie om användningen av idrottspsykologiska färdigheter hos spelare och tränare inom ishockey och handboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Richard Johansson; Jimmy Karlsson; [2013]
  Nyckelord :idrottspsykologiska färdigheter; ishockey; handboll; uppmuntran tränare; självförtroende; tränarlänkhandboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet var att beskriva, förklara och jämföra hur ofta elitjuniorlag inom ishockey och handboll använder sig av idrottspsykologiska färdigheter. (1) Hur ofta använder sig spelare av idrottspsykologiska färdigheter? (2) Hur ofta uppmuntrar tränarna spelarna att använda idrottspsykologiska färdigheter? (3) Finns det ett samband mellan tränarens uppmuntran av idrottspsykologiska färdigheter vid träning och match, samt hur ofta spelarna använder dem? (4) Finns det ett samband mellan hur ofta spelarna använder idrottspsykologiska färdigheter vid träning och match, samt med deras självförtroende?MetodUrvalet bestod av 122 ishockey- och 89 handbollsspelare som hade en medelålder på 16,9 år samt 8 ishockey- och 6 handbollstränare som hade en medelåldern på 39,2 år. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap och motivation– En studie av elittränares strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mattias Isberg; Johan Lindblad; [2006]
  Nyckelord :Idrottspsykologi; positiv motivation; kvalitativ studie; tränare; uppgiftsorienterade;

  Sammanfattning : Examensarbetet är en kvalitativ studie i form av intervjuer med erkänt duktiga tränare. Studien har på ett induktivt sätt undersökt hur dessa tränare praktiserar för att upprätthålla enpositiv motivation hos sina aktiva. LÄS MER