Sökning: "uppsats swedbank"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden uppsats swedbank.

 1. 1. Konkurrensen i den svenska banksektorn : En tillämpning av Panzar-Rosse modellen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Christopher Norén Wallin; Alexandros Katsanos; [2019]
  Nyckelord :Panzar-Rosse; Svenska bankmarknaden; konkurrens;

  Sammanfattning : This paper examines the market competition in the Swedish banking industry and which factors that affects it. The main purpose is to examine which market structure is characterizing the banking industry. This is done by applying a regression analysis based on the Panzar-Rosse model for 2011-2018. LÄS MER

 2. 2. Banker på sociala medier kontra  kundernas attityder - hur skapas relationen? : En studie om bankernas aktiviteter på sociala medier samt kundernas inställning till bankernas tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jean Gharam; Adel Khan; [2019]
  Nyckelord :Relationer; sociala medier; marknadsföring; strategier; eWOM; digitalisering och banker;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks banker som tillämpar sociala medier strategiskt i dess marknadsföring. Fokuset ligger i att förstå vilka strategier bankerna använder för att bilda samt utveckla relationer med deras kunder, samt hur kunderna tar ställning till bankernas aktiviteter på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller icke vara hållbar : En studie om bankernas hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mitra Panshiri; Johanna Lilja; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; banks; stakeholders; Panama papers; direct impact; indirect impact; sustainability work; customer satisfaction; trust; Hållbarhet; banker; intressenter; Panamaskandalen; direkt påverkan; indirekt påverkan; hållbarhetsarbete; kundnöjdhet; förtroende;

  Sammanfattning : All companies, municipalities, governments and private individuals are in need of a functioning banking system. Research shows that for the long-term survival of banks, sustainability is important. However, there are several reasons why the banks are working with sustainability. LÄS MER

 4. 4. Too Sustainable to Fail? En ekonomisk analys av Corporate Social Responsibility i svenska storbanker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anna Backman; Amanda Nordström; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Svenska storbanker; Handelsbanken; Nordea;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder syftet med Corporate Social Responsibility (CSR) i de fyra svenskastorbankerna - Svenska Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ochSwedbank. Uppsatsen är en teoretisk ansats till att analysera den kortsiktiga samt långsiktigafinansiella lönsamheten av CSR i bankerna, och använder en referensram av nationalekonomiskteori och tidigare forskning på området. LÄS MER

 5. 5. Motivation i arbetslivet : hur ledare motiverar medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Sadri Kadrijaj; Maroun Saad; [2016]
  Nyckelord :leadership; motivation; organization; ledarskap; motivation; organisation;

  Sammanfattning : I en organisation är medarbetarna bland den viktigaste faktorn för framgång. En ledare ska ha en vision och ska sätta upp mål för att sedan kunna förmedla vidare detta till sina medarbetare. LÄS MER