Sökning: "utbildning skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 934 uppsatser innehållade orden utbildning skolor.

 1. 1. Läsförståelse med flerspråkiga elever : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Arminé Housibian; Hamdi Olad; [2023]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategi; flerspråkiga elever; anpassning; mångkulturell; undervisa flerspråkiga elever; reading comprehension; multilingual students;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur några lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3. För att få svar på forskningsfrågan användes två kvalitativa metoder. Vi intervjuade och observerade åtta lärare från tre olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Valfrihet och jämlikhet i socialdemokratisk skolpolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Lindgren; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom välfärdsforskning har en inneboende spänning identifierats mellan valfrihet och jämlikhet som bör uppmärksammas politiskt. Socialdemokraternas syn på valfrihet och jämlikhet i skolan är dock oklar, både under 1990-talet och idag. LÄS MER

 3. 3. Modersmålets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ghassan Al Hamlawi; [2023]
  Nyckelord :elev; identitet; lärare; modersmål; SVA;

  Sammanfattning : De senaste sju åren har vi haft extra stor invandring av människor från andra länder. Det har satt mer press på skolor och lärare för att hantera undervisning för flerspråkiga elever, både vuxna, ungdomar och barn. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med sexuell hälsa i grundskolan : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Gustavsson; Frida Hultman; [2023]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; barn och ungdom; skolsköterska; elevhälsa; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Forskning har visat att det finns stora brister i undervisningen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [SRHR]. På många skolor är inte skolsköterskan involverad alls i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Elever i skrivsvårigheter på högstadiet  - svensklärares undervisning och samverkan med speciallärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Pettersson; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :extra anpassningar; Not-So-Simple View of Writing; skrivsvårigheter; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : När elever lämnar grundskolan ska de ha utvecklat en adekvat skriftlig förmåga för vidare studier och arbetsliv. Många elever har skrivsvårigheter och behöver mer stöttning under lärandeprocessen, vilket kan vara en utmaning för lärarna. LÄS MER