Sökning: "välmående revisorsassistenter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden välmående revisorsassistenter.

 1. 1. Påverkar revisionsbyråernas agerande revisorers välmående? : En kvantitativ studie om hur sammantagna HR-strategier främjar revisorers välmående för att bli en konkurrenskraftig byrå

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maja Bengtsson; Hanna Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :revisor; välmående; subjektivt välmående; HR-strategier; revisionsbyrå;

  Sammanfattning : Titel: Påverkar revisionsbyråers agerande revisorernas välmående? Bakgrund: Revisorers välmående är ett omdiskuterat ämne i revisionsbranschen. Den höga arbetsbelastningen tillsammans med stramare budgetar och tajtare deadlines leder till att 95 % av revisorerna i Sverige arbetar övertid och menar att det inte är långsiktigt hållbart. LÄS MER

 2. 2. Varför slutar revisorsassistenter före auktorisation? : En studie ur ett välmåendeperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Forsblom; Filip Petersson; [2018]
  Nyckelord :Audit assistant; well-being; turnover; work-life balance; job satisfaction; life satisfaction; Revisorsassistent; välmående; personalomsättning; balans mellan arbete och fritid; arbetstillfredsställelse; livstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än hälften av nyexaminerade revisorsassistenter lämnar revisionsyrket inom tre år. Revisionsbranschen präglas av en intensiv högsäsong som påverkar välmåendet negativt hos många revisorer. Välmåendet påverkas av balansen mellan arbetet och fritiden, arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse. LÄS MER

 3. 3. Getting well by getting together : how organizational culture influence auditors’ well-being

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Nilsson; Emma Olsson; [2014]
  Nyckelord :well-being; organization; culture; accountancy; accountant; profession; organisationskultur; revisor; revision; profession;

  Sammanfattning : På senare år har sjukskrivningarna i Sverige ökat på grund av arbetsrelaterad stress, vilket tros bero på den ökade stressen i dagens samhälle. Forskning visar att arbetsrelaterad stress ofta drabbar individer som har kontakt med och ansvarar för människor. LÄS MER