Sökning: "Revisorsassistent"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Revisorsassistent.

 1. 1. Digitalisering och implementering av Artificiell intelligens - En kvalitativ studie om revisorer och revisorsassistenters attityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Gunnarsson; Tea Blazevic; [2020-07-09]
  Nyckelord :Revisor; attityd; digitalisering; artificiell intelligens; revisorsassistent;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Människan har alltid varit intresserad av att inkludera teknik i sitt arbete. I skrivande stund råder den fjärde industriella revolutionen, även kallad digitala revolutionen, där Artificiell Intelligens (AI) förväntas få en betydande roll. LÄS MER

 2. 2. Attraktivitet på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie om hur attraktiva före detta revisorsassistenter är på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Mia Moberg; Hilda Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Revisorsassistent; revisionsbranschen; personalomsättning;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen har en förhållandevis hög personalomsättning, särskilt högt är det bland revisorsassistenter som arbetat tre till fem år i branschen. Det finns ett flertal studier som försöker svara på frågan kring orsaken till detta. LÄS MER

 3. 3. Individen bakom korrelationen : Vad får anställda att trivas på sina arbetsplatser?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Pontus Nilsson; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Turnover; Well-being; Audit assistants; Personalomsättning; Trivsel; Revisorsassistenter;

  Sammanfattning : Inledning: Personalomsättning är ett fenomen som existerar inom de flesta organisationer och är oftast en naturlig del av en verksamhet. Omsättningen kan ses som en indikation av upplevd trivsel på arbetsplatsen och existerande litteratur har tagit fram aspekter som påverkar känslan. LÄS MER

 4. 4. Personalomsättning inom revisionsbranschen : hur arbetar revisionsbyråerna för att minska hög personalomsättning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Felicia Kirchhoff; Anton Lund; [2020]
  Nyckelord :Acounting firm; employee turnover; auditor; auditor assistant; motivational factors; Revisionsbyrå; personalomsättning; revisor; revisorsassistent; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Att revisionsbranschen har en hög personalomsättning är välkänt. Många nyanställda väljer att lämna revisionsbyråerna redan efter tre år. Den höga personalomsättningen är väldigt kostsam för byråerna. LÄS MER

 5. 5. Gapet mellan revisionsbyråernas förväntan och nyutexaminerade ekonomers syn på erhållen kompetens från ekonomiutbildning på kandidatnivå : En undersökning av det potentiella gapet mellan erhållen kompetens i ekonomutbildningen i jämförelse med vad som förväntas av revisionsbyråerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Michaela Olsson; Melissa Ödman; [2020]
  Nyckelord :Competence; Expectations; Accountant assistant; Recruitment manager; Kompetens; Förväntningar; Revisorsassistent; Rekryteringsansvarig;

  Sammanfattning : Bakgrund: The Big Four anses, likt tidigare år, vara en bland de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige vilket indikerar att det fortfarande är av stort intresse att arbeta med revision. Att arbeta med revision innebär att alla anställda arbetar tillsammans, och en revisor kan ses som en länk mellan det företag som de reviderar och företagets intressenter. LÄS MER