Sökning: "vad är en läroprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden vad är en läroprocess.

 1. 1. Tillväxt i tillväxtföretag : Vilka möjligheter för utveckling är viktigast att fokusera på för en hållbar tillväxt i ett tillväxtföretag?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patrik Rucinski; Mathias Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; verksamhetsutveckling; medarbetarfokus; tillväxtföretag; tillväxt; behovskartläggning; fallstudie;

  Sammanfattning : Många verksamheter idag prioriterar och satsar på ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till alla dimensioner i den hållbara utvecklingen idag. Företag som satsar på hållbar utveckling och som kan ses som hållbara företag har visat sig prestera bättre och vara mer lönsamma. LÄS MER

 2. 2. How to improve digital communication within course offerings

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannes Bennet; Nina Nokelainen; [2019]
  Nyckelord :Kenya; Sweden; University; Digital communication; Learning Management System LMS ; Course offerings.;

  Sammanfattning : A well working communication between students and lecturers, both in and outside of class, has shown to be very important for a positive learning experience and an effective learning environment. Students need to have a critical mindset of their own cognitive reasoning and their learning process. LÄS MER

 3. 3. Att hitta sin röst i en synthesizer : En läroprocess i programmering av syntljud

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Andreas Ahlm; [2018]
  Nyckelord :Filmmusik; komposition; filmmusikkomposition; synthesizers; synt; syntprogrammering; Stockholms Dramatiska Högskola;

  Sammanfattning : Arbetet fokuserar på hur min musikaliska röst förändras efter ny kunskap inom programmering av synthljud. Syftet är inte att lära mig allt om synthesizers, utan snarare identifiera vad jag behöver kunna för att på bästa sätt utnyttja kunskapen i mitt filmmusik-arbete och skapa mina egna ljud. LÄS MER

 4. 4. Tekniskt sett : En självstudie av teknikövning på elgitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Martin Andréasson; [2017]
  Nyckelord :electric guitar; technique; practice; learning process; design theory; video observation; elgitarr; teknik; övning; lärandeprocess; designteori; videoobservation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera min egen läroprocess och hur mitt spel påverkas då jag fokuserar på teknikövningar för elgitarr. Med hjälp av videofilmning dokumenterade jag ett övningspass i veckan under den bestämda övningsperioden. Jag förde även loggbok som komplement för att dokumentera vad som hände under läroprocessen. LÄS MER

 5. 5. Implicit lärande, intuitivt skapande och narrativ kompetens

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Håkansson; [2015]
  Nyckelord :implicit kunskap; tyst kunskap; förtrogenhetskunskap; intuition; narrativ kompetens; intuitivt skapande; filmskapande; skrivande; fantasi;

  Sammanfattning : Uppsatsen är dels ett teoretisk försök att förstå den läroprocess som äger rum när en individ bygger förtrogenhet inom ett speciellt fält, en kunskap som inte var avsedd hos individen och som ofta personen är helt omedveten om att den besitter. I syfte att vidga kunskapsbegreppet följer ett närmande av hur vi kan förstå ett icke-intenderat implicit lärande ur ett socialt och ett kognitivt perspektiv. LÄS MER