Sökning: "voestalpine"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet voestalpine.

 1. 1. Mekanisk arm för att assistera vid lindning på trumma

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Ingmarsson; [2019]
  Nyckelord :Mekanisk konstruktion; voestalpine; rörligt montage;

  Sammanfattning : I ett processteg på Voestalpine Precision Strip AB:s fabrik finns ett behov att styra två stålband till rätt position på en roterande trumma. Då det är av högsta vikt för efterföljande processteg att positioneringen blir exakt sker idag denna pålindning med handpåläggning från en av maskinoperatörerna. LÄS MER

 2. 2. Optimering av slipningsprocess på belagt bandstål : Analys av parametrars påverkan på restspänningar

  M1-uppsats,

  Författare :Casper Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a degree project for a Bachelor of Science degree with specialization in mechanical engineering MSGC17 at Karlstad University. It’s made by a graduate engineering student specializing in mechanical engineering MSGC17 at Karlstad University. The work was carried out at voestalpine Precision Strip AB in Munkfors. LÄS MER

 3. 3. Planning a digital transformation for a company with a process layout : A study conducted at voestalpine Precision Strip AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Ahl; Nina Nordberg; [2018]
  Nyckelord :digitalization; implementation; digital transformation; digital transformation model; metal industry; production; process layout; digitalisering; implementation; digital transformation; digital transformations modell; metall industrin; produktion; funktionell verkstad;

  Sammanfattning : Digitalization is an upcoming trend that divides the manufacturing industry of today. As an increasing number of companies chose to implement digitalization as a business strategy, some companies still struggle with implementing digitalization into their businesses. LÄS MER

 4. 4. Lyftverktyg till ytbehandlingsborstar : Konstruktion av ett lyftverktyg för byte av ytbehandlingsborstar till plåttillverkningsindustrin.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Malis; [2018]
  Nyckelord :konstruktion; mekanisk konstruktion; lyftverktyg; travers; borstverktyg; hållfasthet; voestalpine;

  Sammanfattning : Hantering och utbytet av cylindriska ytbehandlingsborstar till valsad plåt sker idag med manuell handkraft på företaget voestalpine Precision Strip AB i Munkfors. Arbetet beskrivs som tidskrävande, icke-ergonomiskt och med viss risk för personskador. LÄS MER

 5. 5. Djupkylningens inverkan på struktur och egenskaper för stålsorterna SS716 och Flap-X

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Karl Myrsell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom stålbranschen blir allt hårdare och för att stanna i toppsegmentet krävs innovation och ständiga förbättringar. Då höglegerade stål såsom rostfria stål kyls till rumstemperatur passeras inte temperaturen för fullständig martensitbildning. LÄS MER