Sökning: "yrket"

Visar resultat 11 - 15 av 1555 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 11. Konsten att bygga goda lärare-elev-relationer : Lärares berättelser om relationsbyggandet med elever och hur lärarutbildningen har förberett dem inför detta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Basma Hamadi; Hind Mejdi; [2022]
  Nyckelord :relationskompetens; lärare-elev-relationer; lärarutbildningen; berättelseanalys; lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare arbetar för att bygga goda lärare-elev-relationer, samt till vilken grad de upplever att lärarutbildningen har förberett dem för denna del av yrket. Mer specifikt undersöks hur lärare arbetar för att uppnå ömsesidig respekt och förståelse, reglera graden av närhet respektive distans såväl som att uppfatta och handskas med känslomässiga signaler i relationer till elever, samt till vilken grad lärarutbildningen har utvecklat deras relationskompetens i dessa avseenden. LÄS MER

 2. 12. HR i digitaliseringens fotspår : En studie om hur e-HRM och digitala verktyg förändrar HR-medarbetares dagliga arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Tilda Harling Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Human Resources; Arbetsuppgifter; Digitalisering; e-HRM;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökad digitalisering har kommit att få en betydande roll inom organisationer. Användandet av olika digitala verktyg och informationssystem uppfattas ha förändrat hur arbetet genomförs inom HR-funktioner i relation till hur det tidigare utfördes. LÄS MER

 3. 13. ”…JAG ÄR ÄNDÅ GANSKA SÅRBAR LIKSOM. I EN VÄRLD DÄR VI KANSKE INTE ALLTID SKA KÄNNA SÅ JÄVLA MYCKET” : EN INTERVJUSTUDIE OM POLISERS UPPLEVELSE AV PSYKOLOGISK TRYGGHET

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mårten Rostö; Lisa Sydner; [2022]
  Nyckelord :Psychological safety; interpersonal risk-taking; police work; police culture; reflexive thematic analysis; Psykologisk trygghet; interpersonellt risktagande; polisarbete; poliskultur; reflexiv tematisk analys;

  Sammanfattning : Begreppet psykologisk trygghet har visat sig vara en faktor som påverkar om personal trivs och stannar på arbetsplatsen. Begreppet innebär hur tryggt det upplevs att visa sig sårbar i en grupp och vad det får för konsekvenser. LÄS MER

 4. 14. Digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomer : En kvalitativ studie om hur redovisningsekonomer ser på digitaliseringens effekter på yrket

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Tilda Eriksson; Rebecca Ward; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Digitaliseringens inverkan på yrkesrollen : En kvalitativ studie om redovisningskonsulter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Julia Hansson; Loise Vestermark; [2022]
  Nyckelord :Redovisning; redovisningskonsult; digitalisering; automatisering; institutionell teori; rollteori;

  Sammanfattning : Tidigare har forskare förutspått digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter som nedgången för yrket till följd av att det mesta blivit automatiserat. Idag är förändringen ett faktum men branschen har lyckats möta förändringen och en ny form av yrkesroll har utvecklats. LÄS MER