Sökning: "talent identification"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden talent identification.

 1. 1. Talent Identification and Talent Selection of International Software Competencies within Multinational Automotive Corporations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Therese Eliasson Wilsgaard; Alexandra Walker; [2017-07-27]
  Nyckelord :Global talent management; talent identification; talent selection; international software competencies; HR practitioners; digitalization of the automotive industry;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Talent Management in Sports - A qualitative analysis of Swedish sport federations

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Hang Nguyen; Beichen Chen; [2017]
  Nyckelord :talent management in sports; institutional logics in sports; talent definitions; talent identification; talent development;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how Swedish sport federations define talent, how they conduct their talent management practices and which factors that affect talent definitions and talent management in different sports. To investigate this a theoretical framework is designed which merges the literature from the fields of talent definitions in business, talent management in sports and institutional logics in sports. LÄS MER

 3. 3. Olikheter i en likvärdig uttagning? : En analys av hur NIU-skolor förhåller sig till relativ ålderseffekt vid uttagningsprocessen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fernando Holmqvist; Samuel Desport; [2017]
  Nyckelord :RAE; talent identification; coach selection; relative age effect; Relativ ålderseffekt; Nationellt godkänd idrottsutbildning; talangidentifikation; uttagning; selektering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka fem lärares syn på talangidentifikation, hur de realiserar uttagningsprocessen till NIU samt hur de förhåller sig till relativ ålderseffekt (RAE) i uttagningsprocessen. Frågeställningarna vi ämnar att besvara är: Hur ser lärarna på talangidentifikation? Hur realiseras uttagningsprocessen vid NIU och vilka utmaningar ser lärarna med uttagningsprocessen? Vilken kunskap har, och hur förhåller sig lärarna till RAE vid uttagningsprocessen? Metod 
 Metoden som använts är kvalitativ och genomförs med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Difference in Jump Height and Jump Length in Youth Soccer Players Selected or Not Selected for the National Team

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: With the aim of professional status and sporting success, selection processes and talent identification in youth players are common in football clubs and national teams. Football requiring different types of abilities, standing out in certain abilities can be important in the selection process for national teams. LÄS MER

 5. 5. Talent recruitment and development in hockey: A multiple-case study involving four Swedish ice hockey clubs

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Elina Hämäläinen; [2016]
  Nyckelord :Talent management; Talent identification; Talent development; Talent management in sports;

  Sammanfattning : Even though talent management has received more and more attention in the recent years, the research around it is still young and lacking especially in empirical research in different kinds of organizational environments. The aim of this study is to broaden the scope of talent management research by examining how talent is managed, acquired and developed in professional ice hockey organizations in Sweden. LÄS MER