Sökning: "1900-talet ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden 1900-talet ideal.

 1. 1. “Dom går där som något slags erotiskt hot mot ordningen” : Om relationen mellan identitet och avvikande från tvåsamhetsnormen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evelina Svadling; Mikael Harmén; [2020]
  Nyckelord :tvåsamhetsnorm; icke-monogami; identitet;

  Sammanfattning : Det traditionella monogama partnerskapet förändrades under 1900-talet till följd av bland annat individualistiska ideal och en ökad autonomi. Samtidigt har det monogama partnerskapet både juridiska och sociala fördelar i samhället idag. LÄS MER

 2. 2. Arkitektonisk flexibilitet i det industriella byggandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carolin Eckman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har byggbranschen utvecklats till en ekonomiskt driven marknadmed politiska styrmedel. För att hantera marknadens olika krav på funktioner och ekonomi, tillämpas fördelaktigt en industriell byggprocess. LÄS MER

 3. 3. Den (o)föränderliga staden - en studie av stadsplaneteorier : The (un)changeable city - a study of urban planning theories

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Jonas Hallberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som analysen framhäver så innehåller stadsplanetyperna spår av varandra. Då stadsplanering är en lagrande, oändlig process, där vår tids stadsplaneringsbygge lagras på äldre stadsplanering, innehåller alla våra kända stadsplaneideal någon form av äldre ideal. LÄS MER

 4. 4. Rosendals nya trädgård : en komparativ studie mellan nutid och dåtid

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pia Larsson; [2017]
  Nyckelord :Rosendal; historiska trädgårdar; renässans; barock; landskapsparker; tysk stil; allmogestil; funktionalism; gestaltning; anläggningsprocess;

  Sammanfattning : 1615 byggdes ett nytt slott, Rosendal, utanför Helsingborg, och 1756 byggdes slottet om och den gamla trädgården likaså. Under årens lopp kom trädgården sedan att förändras flera gånger. 2015 såldes slottet till Poul M Mikkelsen som inte bara rustar upp slottet utan även hela trädgården. LÄS MER

 5. 5. Den svenska grupphusträdgården under 1970-talet : faktorer och idéer som varit centrala för dess utformning och användning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Edman Hellberg; [2016]
  Nyckelord :villaträdgård; grupphusområde; 1970-talet; radhusträdgård; barrväxter; grupphusträdgård; miljonprogrammet SLU;

  Sammanfattning : Många gånger kan det levande materialet om-kring oss berätta lika mycket om vår historia som byggnaderna vi lever i. Tidens tankar och ideal avspeglas i dess utformning och användningen. Den svenska hemträdgården har en historia att berätta. LÄS MER