Sökning: "2 2008"

Visar resultat 16 - 20 av 1302 uppsatser innehållade orden 2 2008.

 1. 16. Distriktssköterskans erfarenheter av att möta patienter med diabetes typ 2 inom primärvåren

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Gulnur Yildirim; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 är ett växande globalt folkhälsoproblem som kräver följsamhet och regelbundna kontroller för en god hälsa trots sjukdomen. Diabetes behandlas med livsstilsförändringar och medicinering. Distriktssköterskan ska utifrån sin kompetens jobba hälsofrämjande för att förebygga komplikationer av diabetes. LÄS MER

 2. 17. Is Sexism in Advertising really Necessary? : A quantitative study about Women's Attitudes towards Quality Attributes within the Female Fast Fashion Industry

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Nyström; Mimmi Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Advertising; Sexism; Quality Attributes; Fashion; Kano; Objectification; Femvertising; Gender Stereotypes; Gender; Sex; Female Fast Fashion Industry;

  Sammanfattning : Advertising is constantly surrounding us in different shapes, meaning that companies need to stand out in order to invoke people's attention. Advertising reflects the society's current norms which means that the media and society's values affect each other (Fagerström & Nilsson, 2008). LÄS MER

 3. 18. Dragbelastning av förspända skruvförband

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Sami Dogui; Jegar Sadik; [2020]
  Nyckelord :Master theses; Bolt connection; Pre-stressed bolt; Nut; Washer; Plate; Eurocode 3;

  Sammanfattning : This master theses depicts FEM analysis of bolt joints where the focus is on investigating the stressrelationship between plate and bolt. Two bolts, M8 and M16, have been analyzed where they havebeen prestressed to 70 % of the ultimate tensile strength for steel type 8.8. LÄS MER

 4. 19. Alla redo för time-out och sign-out? : Operationsteamets följsamhet till time-out och sign-out i WHO:s checklista för säker kirurgi

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elisa Albinsson; Gunnhild Nilssen; [2020]
  Nyckelord :Communication; patient safety; suffering; teamwork; WHO Surgical safety checklist; Kommunikation; lidande; patientsäkerhet; samverkan i team; WHO:s checklista;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2008 infördes WHO:s checklista för säker kirurgi för att minska antal dödsfall, förbättra patientsäkerheten och reducera risken för vårdskador i samband med kirurgi genom att ha ett kommunikationsverktyg som säkrar att kontroller och insatser blir utförda. Tidigare studier visar varierande följsamhet till checklistan och att olika delmoment inte utförs i sin helhet. LÄS MER

 5. 20. Understanding Green Energy Technology : Learning Processes in the Development of the Ground Source Heat Pump

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amanda Gidén Hember; [2020]
  Nyckelord :ground source heat pumps; small-scale technology; energy efficiency; learning; experience curve; gridless technology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to increase the understanding of small-scale green energy technology development. In the transition towards a fossil free energy system, heat pumps are a low emission heating alternative. LÄS MER