Sökning: "Lovisa Malmberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lovisa Malmberg.

 1. 1. Träna, träna, träna - tiden räcker inte till : En studie om lärares uppfattningar om läsläxa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Malmberg; Sara Stensils; [2020]
  Nyckelord :fenomenografi; läsläxa; intervju; grundskollärare; didaktiska frågor; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka grundskollärares uppfattningar om arbetet med fenomenet läsläxa. Studien grundade sig i den teoretiska utgångspunkten fenomenografi och de didaktiska frågorna vad, hur, varför och villkor. LÄS MER

 2. 2. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Barnet på video - om förfarandet med barn som vittne i straffprocessen i relation till barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; straffrätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan år 1990 har Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, varit ett för Sverige internationellt åtagande. I januari 2020 träder barnkonventionen i kraft som lag. Konventionen syftar till att erkänna barnet som enskild individ och barn i grupp som i behov av särskilt skydd. LÄS MER

 4. 4. Female Entrepreneurship : Self-fulfilment and Legacy, or Money andSurvival?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Malmberg; [2018]
  Nyckelord :women’s empowerment; female entrepreneurship; developing countries; Zambia; social empowerment; economic empowerment; entrepreneurial motivations; entrepreneurial outcomes; empowerment process; educational background; empowerment; kvinnligt entreprenörskap; utvecklingsländer; Zambia; social empowerment; ekonomisk empowerment; entreprenörskapsmotivationer; kvinnors egenmakt; entreprenörskapseffekter; kvinnligt företagande; utbildning;

  Sammanfattning : Our world is not equal, and women are in a greater extent affected by the inequalities. Extra vulnerable for the inequalities are women in developing countries. In order to empower women and strive towards gender equality, female entrepreneurship has shown positive effects for women in developing countries. LÄS MER

 5. 5. Lovisa Ulrika : en föreställning

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Christina Larsson Malmberg; Catalina Langborn; [2011]
  Nyckelord :Lovisa Ulrika; kammaropera; sång; sopran; barockviolin; dans; stråkkvartett; romantiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER