Sökning: "After Hegemony"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden After Hegemony.

 1. 1. Televisionens Hemvändare och platsen de återvänder till : En analys av Public Service-televisionens skildring av landsbygden och karaktärerna som vänt tillbaka till den

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Söderman; [2020]
  Nyckelord :Public Service; Rurality; Connotation; Hegemony; Stereotype; Public Service; Ruralitet; Konnotation; Hegemoni; Stereotyper;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats analyserar den narrativt skildrade hemvändaren i tre olika tv-serier som sänts på Sveriges Television och ställer frågan: På vilka sätt kan hemvändaren så som den skildras i dessa tre tv-serier identifieras? Serierna som undersökts är Hem till Byn, Skärgårdsdoktorn och Möbelhandlarens Dotter. Alla tre är fiktiva. LÄS MER

 2. 2. Produce Wu Lei : a national icon or a product? a case study on national identity and sports media in China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Ruihao Guo; [2020]
  Nyckelord :Wu Lei; national identity; nationalism; sports media; football; news production; consumerism; media power; myth; China; Social Sciences;

  Sammanfattning : The master thesis "Produce Wu Lei: a National Icon or a Product? - A Case Study on National Identity and Sports Media in China" studies the news coverage of a Chinese professional footballer - Wu Lei, by conducting a multi-method qualitative case study to analyze the representation of him in Chinese media. This thesis aims to understand the interrelation between football, media and national identity, and the ways economic value and social value influence news production in China. LÄS MER

 3. 3. Understanding climate action by teenagers as social movements : A case study of Youth 4 Climate Action in Korea

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Hyerim Lee; [2020]
  Nyckelord :Youth climate action; Youth participation; Political opportunity; Mobilizing structure; Framing process; Collective identity; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is about Y4CA, a youth organization in Korea for climate action. It discusses how non-teenagers support teenage activists for the sustained climate action by considering three factors for social movement: political opportunities, mobilizing structure and framing process by adding collective identity. LÄS MER

 4. 4. Human Factors in Deepwater Drilling - A New Approach to Safety and Operational Excellence

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :José Carlos Silveira Bruno; [2020]
  Nyckelord :Deepwater; Drilling; Human Factors; Oil Gas; Performance; Safety; FLMU06; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Deepwater drilling operates high hazardous and complex systems. Technological and operational complexities, harsh environmental conditions, geological uncertainties, and high-pressure flammable fluids are some of the critical factors that pose clear threats towards safe operations and may result in high consequence events, as the Macondo blowout in 2010. LÄS MER

 5. 5. "Också en demokrati behöver kunna försvara sig själv". En kulturkritisk och rättsfilosofisk studie av hur samhället försöker hantera fascism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ebba Wahlbom; [2019-08-08]
  Nyckelord :fascism; demokrati; yttrandefrihet; hegemoni; brytningstid; diskurs; nyliberalism;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how different actors in society discusses how societyshould handle fascist organisations. This includes politicians, journalists, the legalsystem and activists and antifascists. LÄS MER