Sökning: "André Dahlgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden André Dahlgren.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Business Analytics Maturity Model : An adaptation to the e-commerce industry.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valentin Nilsson; André Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Maturity Model; Business Analytics; E-commerce; Swedish Businesses; Organisational factors; Technical factors; Data; Data Analytics; Resource-based view;

  Sammanfattning : Maturity models have become a widely used framework for assessing various capabilities and technologies among businesses. This thesis develops a maturity model for assessing Business Analytics (BA) in Swedish e-commerce firms. LÄS MER

 3. 3. A Bright Future for Cloud : A Case Study on Perceptions of Cloud Services

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valentin Nilsson; André Dahlgren; [2017]
  Nyckelord :cloud computing; technology acceptance model; perceived usefulness; perceived ease of use; perceived risk; Swedish businesses; molntjänster; technology acceptance model; upplevd nytta; upplevd enkelhet av användning; upplevd risk; svenska företag;

  Sammanfattning : Molntjänster (cloud computing) har blivit en teknologi som är använd av såväl privatpersoner som företag. Med hänsyn till alla de fördelarna som finns av molntjänster, så är inte molntjänster införda bland svenska företag så snabbt som man förväntat sig. LÄS MER

 4. 4. Avskrivningstider? Det är inget problem, vi går efter praxis! : En studie om hur fastighetsbolag väljer avskrivningstider

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Dahlgren; Henrik Nises; [2011]
  Nyckelord :ÅRL 4 § 4; K3-regelverket; Avskrivningstid hos byggnader; Institutionell teori; Intressentteori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad fastighetsbolag inom K3 baserar sina byggnaders avskrivningstider på och hur väl dessa stämmer med vad som rekommenderas inom forskningen på området. Företag inom K3 redovisar enligt årsredovisningslagen. LÄS MER

 5. 5. Det viktiga samspelet : Hur pedagoger i förskolan hanterar konflikter mellan barnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Julia Dahlgren; Ann-Charlotte Johansson; [2009]
  Nyckelord :konflikter; samtal; sociokulturella perspektiv; barn; konfliktlösning; pedagoger; förskola;

  Sammanfattning : BAKGRUND:I förskolans verksamhet uppstår det nästan dagligen konflikter. Det innebär att pedagogenstillvägagångssätt samt syn på konflikter spelar en viktig roll för hur problemen blir lösta. LÄS MER