Sökning: "Hemliga Tvångsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Hemliga Tvångsmedel.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Hemliga tvångsmedel : Avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och skyddet för den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Rojan Arikan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hemliga tvångsmedel: Utökad tillämpning av hemliga tvångsmedel - vägen ut ur tystnadskulturen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filippa Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Hemliga tvångsmedel; Straffprocessuella tvångsmedel; Hemlig avlyssning; Hemlig övervakning; Tystnadskultur; Gängkriminalitet; 34-punktsprogrammet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Covert coercive measures include, among other, covert surveillance and eavesdropping of electronic communications, CCTV, room tapping, and data interception. Coercive measures are regulated in the Code of Judicial Procedure and used by law enforcement agencies to facilitate their investigative work. LÄS MER

 4. 4. Utökade möjligheter till hemliga tvångsmedel och ”den bestraffande vändningen”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Egzon Kalludra; [2021]
  Nyckelord :Hemliga tvångsmedel; personlig integritet; bestraffande vändning; kriminalpolitik; 34-punktsprogrammet; straffrätt; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det föreligger ett samhälleligt behov av en effektiv brottsbekämpning till skydd för samhällsmedborgarna. Effektiv brottsbekämpning upprätthålls genom de brottsbekämpande myndigheterna som har diverse möjligheter att bedriva verksamheten på. En av möjligheterna är användningen av hemliga tvångsmedel. LÄS MER

 5. 5. Straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet - ett rättssäkert sätt att utöka tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Hellqvist; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; straffvärde; hemliga tvångsmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regeringen lade under hösten 2020 fram ett förslag om att utöka tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel genom att införa en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet. Förslaget motiveras mot bakgrund av att de brottsutredande myndigheterna är i behov av effektiva utredningsåtgärder för att kunna utreda mindre allvarliga brott som sker på ett systematiskt sätt. LÄS MER