Sökning: "Anna Littorin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Littorin.

  1. 1. Lyckas svenska hedgefonder kombinera strategisk och taktisk tillgångsallokering?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Anna Littorin; Rebecka Bjerhagen; [2005]
    Nyckelord :hedgefonder; strategisk tillgångsallokering; taktisk tillgångsallokering; alfadrivare; betadrivare; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : I vår uppsats ”Lyckas svenska hedgefonder kombinera strategisk och taktisk tillgångsallokering” undersöker vi om svenska hedgefondförvaltare använder sig av en kombination av alfa- och betastrategier för att på så sätt generera en högre avkastning än den som fås genom att endast tillämpa strategisk tillgångsallokering. Detta gör vi genom att titta på de lineära sambanden mellan hedgefondernas avkastning och marknadens. LÄS MER