Sökning: "Anna-Stina From"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Anna-Stina From.

 1. 1. Specialpedagogiska perspektiv som framträder i åtgärdsprogram : En studie av åtgärdsprogram för elever som är i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna-Stina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Action program; special educational perspective; elementary school F-6; text analysis; reading and writing difficulties.; Åtgärdsprogram; specialpedagogiska perspektiv; grundskola F-6; textanalys; läs och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : The goal of this study is to analyze a number of IEP: s in order to determine how these are constructed for students with read and write difficulties. In order to do so, I am going to analyze some action programs to determine which special educational theory that is the most common, based on the theories of Claes Nilholm. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med stroke

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Stina Tiger; [2018]
  Nyckelord :Stroke; experiences; daily life; rehabilitation; challenges; Stroke; upplevelser; dagligt liv; rehabilitering; utmaningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. De mest förekommande kännetecknen är domningar, känselbortfall, otydligt tal, förvirring, nedsatt mimik och ansiktsrörelser, sänkt medvetandegrad. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar - Verksam pedagogik eller en utopi i blått och rosa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Carina Stridh Bjurhager; Anna-Stina Magnisson; [2017]
  Nyckelord :Extra anpassningar; genusperspektiv; specialpedagogiska perspektiv; stöd; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Abstrakt Idag ställs tydliga krav på att anpassningar i undervisningen ska göras för elever som inte når kunskapskraven. I studien närmar vi oss arbetet med extra anpassningar ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på genus. LÄS MER

 4. 4. Mystiken kring domarringarna : En studie över domarringarnas funktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna-Stina Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Stone circles; Iron age; Knotenring; Ismantorp ring fort; Old Norse Religion; Domarringar; Järnålder; Knotenring; Ismantorps borg; Fornnordisk religion;

  Sammanfattning : Domarringarna (Stone circles) are mysterious monuments preserved from Prehistory. With this study, I will discuss them and their meaning from different angles. I have mainly used a qualitative method of working through of previous research on Stone circles, but I also worked with a quantitative approach by compiling statistics. LÄS MER

 5. 5. Drops of Peace: The role of water management in peacebuilding

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Stina Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Hybrid peacebuilding; hydropolitics; water management; Afghanistan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop a theory on the role of water in an intrastate peacebuilding process, which is an area of research that has not yet been explored. The notion presented and which drives the following argumentation is that water with its practical, essential, local and cooperative characteristics could be an important factor in a peacebuilding context. LÄS MER