Sökning: "Antonia Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Antonia Eriksson.

 1. 1. En sötare skatt - kan en sockerskatt bli verklighet i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Antonia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; sockerskatt; punktskatter; punktskattedirektivet; konsumtionsskatter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har den svenska sockerkonsumtionen debatterats flitigt i media. Att Sverige skulle införa en sockerskatt för att minska den höga konsumtionen har föreslagits av såväl akademiker som politiker. Trots att ett införande av en svensk sockerskatt har föreslagits i en rad riksdagsmotioner, har dessa avslagits gång på gång. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares skyldighet att anmäla oro till socialnämnden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Antonia Staak Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När det interna varumärket får motsatt effekt: medarbetarberättelser om motstånd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Felicia Berglund; Antonia Eriksson; [2014]
  Nyckelord :intern varumärkeskommunikation; meningsskapande; styrning; motstånd; medarbetarperspektiv; berättelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt och syftar till att undersöka upplevelser av intern varumärkeskommunikation som styrningsverktyg från ett mottagarperspektiv. Syftet grundas i en problematik där den strategiska idén med interna varumärken går förlorad när hänsyn inte tas till medarbetares subjektiva upplevelser av varumärket. LÄS MER

 4. 4. De som avviker från samhällets normer - en studie om LVU i förhållande till mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Antonia Eriksson; [2014]
  Nyckelord :LVU; EKMR; ECHR; Annat socialt nedbrytande beteende ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the swedish law for care of young peoples act (LVU), the social services can deprive the liberty from young people because of their ”socially degrading behaviour”, which could lead to compulsory care. This is possible up to the age of 20, even without approval. LÄS MER

 5. 5. Depression hos patienter efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Antonia Henriksgård; Emma Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Hjärtinfarkt; Depression; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : År 2010 insjuknade 32 000 personer i hjärtinfarkt i Sverige. Knappt hälften av alla patienter utvecklar en depression i efterförloppet. Depressionen uppmärksammas inte alltid av sjuksköterskor vilket ökar risken för ett återinsjuknande i hjärtinfarkt. LÄS MER