Sökning: "Arbetsplats chef"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Arbetsplats chef.

 1. 1. Ska jag stanna kvar eller lämna? - En studie om hur dagligvarukedjan Willys AB arbetar med att motivera och behålla sin personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Öhman; Kaotar Khatouri; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; personalomsättning; medarbetare; chef;

  Sammanfattning : En arbetsplats som inte ses som motiverande nog för en individ, kan leda till att individen frivilligt lämnar arbetsplatsen. Trenden att byta arbete medför ett högre krav på arbetsgivaren att attrahera, motivera och behålla personalen. LÄS MER

 2. 2. Tänk att det behövs lagar för att kvinnor och män ska vara jämställda på arbetsmarknaden, varför är det då fortfarande inte jämställt? - En kvalitativ studie om företags jämställdhetsarbete, vilken funktion det fyller samt om det bidrar till ökad jämställdhet på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nadja Joxelius; Nicolina Kolenda; [2019-05-07]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; genus; företag; löskoppling; legitimitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur regeringens reglering av jämställdhetsplaner såg ut i praktiken samt belysa vilken funktion planerna fyllde för sex stora börsnoterade och välkändaföretag. Det har även undersökts om dessa jämställdhetsplaner kunnat bidra till positivakonsekvenser för en mer jämställd arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Employer branding för framtidens förskollärare : En kvalitativ studie om hur Hammarö kommun på bästa sätt kan attrahera och behålla framtidens förskollärare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Maja Nykvist; Anna Uulas; [2019]
  Nyckelord :employer branding arbetsgivarvarumärke varumärke organisation branding förskollärare förskollärarstudenter framtidens medarbetare;

  Sammanfattning : Employer branding, eller svenskt översatt till “att arbetsgivarvarumärka”, handlar om att säljain upplevelsen av en arbetsplats för att attrahera och nå ut till rätt medarbetare. Det handlar även om att få befintliga medarbetare att trivas och vilja stanna i organisationen. LÄS MER

 4. 4. Organisatorisk och social arbetsmiljö inom vård och omsorg : En kvalitativ intervjustudie om första linjens chefers upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Hult; Jessica Sahlenbrink; [2019]
  Nyckelord :första linjens chef; psykosocial arbetsmiljö; hållbart ledarskap; hållbar arbetsplats; kommunikation; arbetssituation; kvalitativ metod; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom vård och omsorg har blivit mer komplex och att ansvaret samt arbetsuppgifterna har ökat. Vidare ses ändrade arbetsförhållanden med ny teknik som skapar ett snabbare flöde vilket skapar en ökad arbetsbelastning för chefer. LÄS MER

 5. 5. Trivs du på jobbet? : Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande och om detta påverkar omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Ahlin; Lena Kullander Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :svensk sjuksköterska; sjuksköterska; sjuksköterskor; arbetsfaktorer; arbetsbelastning; arbetstillfredsställelse; välmående;

  Sammanfattning : Att trivas på jobbet är en central och viktig fråga. Det finns många faktorer i arbetsmiljön som påverkar trivseln. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande, påverkar i sin tur omvårdnaden av patienten. I svensk sjukvård är det brist på sjuksköterskor, detta av olika anledningar. LÄS MER