Sökning: "Bianco"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bianco.

 1. 1. Att gestalta sitt samhällsinitiativ – problematiskt ur andras perspektiv? En multimodal socialsemiotisk analys av politiska budskap i samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jakob Pihl; Martina Engvall; [2018]
  Nyckelord :Samhällsengagerande reklam; Politiska budskap; CSR; Postkolonialism; Feminism; Intersektionalitet; Pepsi; Bianco; Gina Tricot; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att problematisera hur politiska budskap framställs i samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv. Det intersektionella synsättet antas med fokus att identifiera diskriminering rörande etnicitet, genus och klass. LÄS MER

 2. 2. Äpplestekel (Hoplocampa testudinea Klug) : prognos och övervakning i svenska äppelodlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Emmy Lennartsson; [2012]
  Nyckelord :Äpplestekel; Hoplocampa testudinea; prognos; övervakning; Rebell bianco; vita klisterfällor; uppkomstbur; fenologi; äppelblommor;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i samspel med en forskargrupp inom området växtskyddsbiologi, avdelningen för integrerat växtskydd på SLU Alnarp. Undersökningen gick ut på att övervaka Äpplestekelns flygningsperiod utifrån en prognosmodell baserad på en temperatursumma samt att validera modellen under svenska förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Könsdiskriminerande reklam : en jämförande studie av ERK: s och gemene mans åsikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Marie Eldh; Sara Luttrup; Karin Olsson; [2008]
  Nyckelord :Könsdiskriminerande reklam; Schabloniserande reklam; ERK;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats var att analysera och beskriva gemene mans uppfattning av könsdiskriminerande reklam i jämförelse med ERK: s uttalande. Detta har vi gjort genom en empirisk studie där två valda reklamkampanjer som blivit behandlade av ERK visats för gemene man. LÄS MER

 4. 4. www.varumärke.nu – En undersökning om Bianco Footwear, Björn Borg, SthlmDG och Vagabond och deras varumärkesstärkning via webben

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Hallberg; Veronica Henberg; Cecilia Brandberg; [2006]
  Nyckelord :Skoproducenter; varumärke; marknadsföring; webben; konsumenter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att studera hur skoproducenter använder webben för att stärka sitt varumärke samt hur denna kan användas för att möjliggöra samt öka kontakten med konsumenten. Vidare genom att studera relevant målgrupp får vi reda på deras attityder gällande valda varumärken via webben för att slutligen i vår slutsats bidraga med utvecklade användningsområden på webben för skoproducenterna, för att således ytterligare stärka varumärket. LÄS MER