Sökning: "Bibliotek OCH fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Bibliotek OCH fallstudie.

 1. 1. Informationskulturen på en advokatbyrå : en fallstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Christin Karlén Gramming; [2023]
  Nyckelord :Informationskultur; Information management; dokumenthantering; advokatbyrå; kunskapsföretag; professionella tjänsteföretag;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the relation between information culture and document management in a Swedish corporate law firm. The thesis is based on a qualitative case-study method, where interviews, observation and documents are used as a method to collect data and to gain a deeper understanding of respondent’s values, norms and behaviours towards information management. LÄS MER

 2. 2. Designprinciper och användbarhet : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ahmed Muhammed; [2023]
  Nyckelord :Learnability; efficiency; user experience och usability;

  Sammanfattning : Usability and User Experience are two important factors that play a big role in user interaction and design. A poorly designed website can drive users away in frustration, costing a company money. A well-designed website will create a positive user experience, which will help attract new customers. LÄS MER

 3. 3. STADSKÄRNAN I OMVANDLING : En fallstudie om samtida planering för social hållbarhet i Eskilstunas stadskärna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Andersson; Hanna Berglund; [2023]
  Nyckelord :Social hållbarhet; stadskärna; mötesplatser; attraktivitet; köpcentrum; elektronisk handel e-handel ;

  Sammanfattning : Stadskärnan som handelsplats möter fler och fler utmaningar i och med ökad konkurrens från e-handeln och externa köpcentrum. Detta leder till att stadskärnan blir mindre attraktiv som plats att vistas på, och därigenom förlorar den sin position som mötesplats. LÄS MER

 4. 4. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER

 5. 5. Social infrastruktur och upplevd trygghet i utsatta områden - En fallstudie över Skäggetorp, Linköping

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Loch Sophie; [2022]
  Nyckelord :social infrastruktur; utsatta områden; fysisk planering; infrastruktur;

  Sammanfattning : I Sverige finns det idag 61 områden som anses vara utsatta eller särskilt utsatta på den nivån att polisen har svårigheter att genomföra sitt arbete. Stadsdelen Skäggetorp i Linköping är ett av dessa områden. LÄS MER